Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Our Souls

28 Chwefror 2020

Gwyliwch ein cynhyrchiaf arobryn o ‘Our Souls’

Mae’r ffilm ‘Our Souls’ a enillodd wobr ‘Education and Micro Short Award’ Cymuned Iris 2020 ar gael i’w gwylio ar lein yn awr! Gwyliwch ein myfyrwyr a’r staff yn perfformio’r sgript arobryn, yn steil rhaglen ddogfen, bry ar y wal, drwy ddefnyddio’r linc isod. Fel canlyniad i ddod yn gyntaf yng nghystadleuaeth ysgrifennu sgript gwobr Iris, cafodd y ddrama ei ffilmio’n broffesiynol a chafodd disgyblion gyfle i weithio gyda bobl broffesiynol o’r diwydiant. Dyma a ddywed adolygwyr am y ddrama...’Mae ‘Our Souls’ yn gread deniadol, argyhoeddiadol a soffistigedig. Mae ysgolion yn parhau i fod yn lle mae disgyblion LGBT+ yn gallu dioddef, ac mae hyn yn dangos yn glir sut mae siarad amdano’n gallu cael effaith bositif. Ffilm gyffrous a phwysig.‘ Gobeithiwn y byddwch chi’n mwynhau’r cynhyrchiad hefyd.