Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Nadolig Llawen

20 Rhagfyr 2019
Dymunwn Nadolig llawen a heddychlon iawn i bawb a seibiant haeddiannol!
 
Edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr yn ôl i'r ysgol ar gyfer dechrau tymor y Gwanwyn, ddydd Mawrth Ionawr 7fed.