Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Diwrnod Siwmper Nagoligaidd

18 Rhagfyr 2019

Diolch o galon i’n disgyblion a’u rhieni am gefnogi Diwrnod Siwmper Nadoligaidd.
Rydym yn falch o gyhoeddi y casglwyd £150 tuag at elusen Achub Plant a 30 bag o gyfraniadau tuag at Fanc Bwyd Conwy.