Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Sioe Gerdd Billy Elliot

11 Tachwedd 2019

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyflwyno’r Sioe Gerdd Billy Elliot.

Mae ein disgyblion wedi bod yn gweithio’n galed iawn i baratoi ar gyfer y Sioe, sydd nawr ar y gorwel!

Mae’r perfformiadau ar 25ain,26ain,27ain, 28ain a’r 29ain o Dachwedd.

Drysau ar agor 6.45yh a’r perfformiad yn cychwyn am 7yh.

Ffoniwch 01492 593243 i archebu tocynnau. £8 yr un i Oedolion a £5 yr un i Blant, Myfyrwyr a Phensiynwyr.