Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Torri Tir Newydd

26 Mehefin 2019

Yn ddiweddar, safodd April Ehlke-West, myfyriwr Blwyddyn 12, brawf hyfedredd Tsieinëeg HSK Lefel 1. Enillodd April, sy’n un o fyfyrwyr mwyaf abl yr ysgol mewn Tsieinëeg Mandarin, farciau llawn – 100/100, sy’n gyflawniad gwych.

Prawf safonedig yw Hanyu Shuiping Kaoshi Tsieina, a elwir yn “HSK” neu Brawf Hyfedredd Tsieinëeg, a ddatblygwyd gan Ganolfan Brawf HSK ym Mhrifysgol Iaith a Diwylliant Beijing (BLCU). Ei bwrpas yw asesu hyfedredd iaith siaradwyr anfrodorol mewn Tsieinëeg ac mae’n darparu safon fyd-eang y gellir ei defnyddio ar gyfer derbyniadau i brifysgol a cheisiadau am swyddi.

Teithiodd April, y myfyriwr cyntaf o Ysgol Aberconwy i sefyll prawf HSK, i Brifysgol Manceinion ym mis Mawrth i sefyll ei harholiad. Mae cyflawniad April yn fwy arbennig fyth gan ei bod hi’n dysgu Mandarin yn ei hamser rhydd, yn ogystal ag astudio llawn amser ar gyfer ei harholiadau Safon Uwch. Rydym yn falch iawn o’i llwyddiant. Zhùhè April!