Print this page

Newyddion

Cerys Eless, Myfyriwr Cerddoriaeth Boblogaidd Chweched Dosbarth, yn esgyn i’r entrychion.

27 Mawrth 2019

Mae Cerys Eless, sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer BTEC mewn Cerddoriaeth Boblogaidd yn Ysgol Aberconwy, wedi cael ei dewis i berfformio’n fyw yn Ffocws Cymru, gŵyl arddangos ryngwladol sy’n ffocysu ar dalent newydd, ym mis Mai eleni. Yn ogystal â hynny, yn ddiweddar bu’n recordio dwy o’i chaneuon newydd a ddarlledwyd ar y radio, ac mae wedi sicrhau lle iddi hi ei hun yn Sefydliad BIMM mawreddog Manceinion!

Bu gan Cerys ddiddordeb yn ngherddoriaeth er pan oedd yn ifanc iawn, gan ysgrifennu caneuon pan oedd yn 11, a pherfformio’n fyw yn 15 oed. Erbyn hyn, mae i’w chlywed ar radio cenedlaethol, a phwy a ŵyr lle gallai hyn fynd â hi nesaf. Ym mis Medi 2019 bydd yn cychwyn ar ddiploma ysgrifennu caneuon yn BIMM, a chyda’i ffocws a’i hymroddiad bydd hyn yn hwb mawr i’w gyrfa o fewn y diwydiant cerddoriaeth.

Mae Cerys eisiau dilyn gyrfa yn gwneud yr hyn mae’n ei garu. Disgrifir ei cherddoriaeth fel cymysgedd o gerddoriaeth boblogaidd indie a’r enaid, gyda pheth blws hefyd ac mae’n tynnu ar ei dylanwadau cerddorol i’w hysbrydoli i greu caneuon newydd. Meddai Cerys, “Yr amser gorau i greu cân newydd yw pan fydd fy emosiynau’n rhemp. Y peth gorau yw cyfeirio emosiwn cignoeth drwy ysgrifennu caneuon, mae’n rhaid i chi ei wneud ar y funud a pheidio colli’r cyfle, achos weithiau dyma pryd rydych chi’n creu eich darnau gorau.” Pan nad yw’n ysgrifennu ei chaneuon ei hun, mae wrth ei bodd yn gwrando ar Adele, Sam Smith, Ed Sheeran, Emeli Sande a Lewis Capaldi.

Mae Cerys nid yn unig yn jyglo bywyd fel person ifanc yn ei harddegau a myfyriwr gyda gwyliau ysgol a dreulir mewn stiwdios recordio lleol, ond hefyd bu’n westai ar Calon FM (Wrecsam) lle perfformiodd ddwy o’i chaneuon newydd, un o’i EP presennol, a sgwrsio â Pete Rogers am ei pherfformiad arfaethedig yn Ffocws Cymru. Nid Calon FM yn unig sydd wedi sylwi ar ei thalent, gan fod Adam Walton hefyd wedi chwarae tri o’i thraciau gwreiddiol, gan gynnwys un o’i chaneuon newydd, ‘Emotionally Unattached’ i’w wrandawyr ar ei raglen gyflwyno nos Sadwrn ar BBC Radio Wales.

Fe wnaethom ddal i fyny â Cerys i weld beth mae’n edrych ymlaen ato fwyaf yn y dyfodol. Dyma oedd ganddi i’w ddweud …

“Wrth i mi baratoi ar gyfer Ffocws Cymru rwy’n dechrau teimlo cymysgedd o nerfau a chyffro ond mae’n siŵr bod hynny’n normal. Rwy’n edrych ymlaen at fynd ar y llwyfan a pherfformio fy nghaneuon o flaen cynulleidfa fwyaf fy ngyrfa gerddorol hyd yma.

Mae’r teimlad rwy’n ei gael wrth berfformio ar lwyfan yn anhygoel ac rwyf eisiau profi’r profiad hwn bob dydd, gan berfformio o flaen gwahanol gynulleidfaoedd fel eu bod nhw’n gallu clywed beth ydw i a beth sydd gen i i’w gynnig.

Rwy’n ffodus o gael fy nheulu a’m ffrindiau o’m cwmpas gan eu bod nhw’n fy nghefnogi a galla’i ddim diolch digon i fy nhad, gan mai ef yw’r un sy’n mynd â fi i’m holl wersi, gigiau a chlyweliadau.

Rydw i mor gyffrous ynglŷn â dechrau yn BIMM fis Medi, gan mai hwn yw fy nghyfle i ffocysu ar wneud yr hyn rwy’n ei garu a mynd â’m gyrfa gerddorol i’r lefel nesaf!”

Dywedodd Andrew Umpleby, athro Cerddoriaeth Boblogaidd Ysgol Aberconwy, “Mae pawb ohonom yn falch iawn o lwyddiannau Cerys hyd yma. Mae ganddi allu naturiol i ysgrifennu a pherfformio a chydag ychydig o gymorth bydd yn mynd yn bell. Mae’n gyfnod cyffrous i Cerys a’i theulu a fedrwn ni ddim aros i weld beth sy’n dod nesaf iddi.”