Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae myfyrwyr ym Mlwyddyn 8 & 9 wedi bod yn brysur yn casglu rhoddion bwyd ar gyfer Conwy Banc Bwyd.

21 Rhagfyr 2018

Eleni, bu Mrs Jones yn gweithio yn agos gyda grwp MAaTh blynyddoedd 8 a 9, ac ynghyd â Miss Veale a Mrs Ohlsson cafodd y disgyblion sialens i drefnu o fewn eu dosbarthiadau i gasglu bwyd tuag at Fanc Bwyd Conwy. Heddiw, bu 4 o'n disgyblion i Fae Colwyn i gludo'r bwyd. Y disgyblion oedd Sophie Parry a Nina Rowlands o flwyddyn 9 a Daniel Hawkins a Chloe Williams o flwyddyn 8. Rydym ni fel ysgol a'r banc bwyd yn gwerthfawrogi gwaith caled y disgyblion. Diolch i bawb a wnaeth roddi.