Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Sêr Codi Arian ar gyfer Plant mewn Angen

10 Rhagfyr 2018

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi rhagori unwaith eto drwy chwalu eu targed codi arian ar gyfer Plant mewn Angen BBC 2019. Roedd yr ysgol gyfan yn ferw o gyffro yn ystod yr wythnos yn arwain at Ddiwrnod Plant mewn Angen 2019, gydag amrywiaeth o weithgareddau codi arian wedi’u trefnu gan staff a myfyrwyr.

Mae’n amhosibl i sôn am bawb yn unigol a’u gorchestion codi arian, ond rhaid cyfeirio’n arbennig at ymdrechion rhyfeddol rhai o’n prif godwyr arian eleni.  

Ym mlwyddyn 8 yn unig, cawsom…

  • Alexi Walker a Lydia Roberts a drefnodd sesiwn torri gwallt noddedig ac yna roi eu gwallt i’r ‘Little Princess Trust’
  • Abby Battles a drefnodd amrywiaeth o deithiau cerdded noddedig
  • Hannah Royle a lwyddodd i gynnal tawelwch noddedig am 24 awr

Rhaid canmol hefyd y naw aelod o’r staff a lwyddodd i gwblhau Hanner Marathon Conwy ac i Rachel Moynihan am godi mwy na £100!

Yn ogystal, cawsom ddiwrnod dillad eich hun lle daeth rhai o’r myfyrwyr i’r ysgol mewn gwisg ffansi, ‘bake off’ i’r staff ac amrywiaeth o stondinau a chystadlaethau cyffrous yn y stiwdio ddrama ddydd Gwener Tachwedd 16eg, a drefnwyd ac a gynhaliwyd gan ein myfyrwyr.

Dywedodd Rhydian Jones, Cyfarwyddwr Dysgu ar gyfer lles a ABCI,

“Unwaith eto eleni rydw i wedi rhyfeddu at haelioni a menter cymuned gyfan Ysgol Aberconwy, wrth iddynt godi arian at achos mor werth chweil.

Mae natur ofalgar yr ysgol wedi dod i’r amlwg a bydd yr arian a godwyd yn mynd tuag at helpu i drawsnewid bywydau plant a phobl ifanc difreintiedig ledled y DU. 

Cawsom hwyl yn cefnogi Plant mewn Angen y BBC ac mae gwybod ein bod ni wedi codi £2,351.15 yn deimlad gwych. Nawr rydym yn edrych ymlaen at weld pa syniadau codi arian mentrus sydd gan gymuned Ysgol Aberconwy ar gyfer ein helusen lleol yn y Flwyddyn Newydd!”

Da iawn pawb a drefnodd weithgaredd codi arian ac a gyfrannodd arian tuag at achos mor deilwng.