Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ein Miliwnydd Chwe Miliwn o Eiriau Cyntaf!

26 Tachwedd 2018

Yn Ysgol Aberconwy, mae pob myfyriwr yn yr ysgol is yn treulio 20 munud bob dydd yn darllen fel rhan o’r Rhaglen Darllenwyr Carlam.

Mae’r rhaglen wedi’i chynlluio i ganiatáu i fyfyrwyr fod yn gyfrifol am eu harfer darllen eu hunain, gan y gallant ddewis eu llyfr eu hunain, ar eu lefel eu hunain a’i ddarllen ar ar eu cyflymder eu hunain. Ar ôl gorffen y llyfr, mae’r myfyriwr yn cwblhau cwis arlein a gynlluniwyd i roi prawf ar eu dealltwriaeth o’r llyfr y maent newydd ei ddarllen.

Canfuwyd bod myfyrwyr sy’n cymryd rhan yn y Rhaglen Darllenwyr Carlam yn cael mwy o bleser wrth ddarllen a bod eu darllen yn gwella.

Mae’r rhaglen hefyd yn annog myfyrwyr i weithio’u ffordd i fyny’r siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, gydag un myfyriwr yn chwalu recordiau ysgol blaenorol drwy ddod yn filiwnydd chwe miliwn o eiriau cyntaf Ysgol Aberconwy!

Llongyfarchiadau i Keira Williams am gyrraedd ychydig dros chwe miliwn o eiriau ar ddiwedd y tymor diwethaf.

Dywedodd Stella Edwards, Llyfrgellydd a Chydlynydd Darllenwyr Carlam Ysgol Aberconwy, “Mae gweld myfyrwyr yn cymryd yr amser i eistedd i lawr gyda llyfr yn wych. Mae darllen nid yn unig yn helpu eu sillafu a’u gramadeg ond hefyd yn gwella’r eirfa maent yn ei defnyddio ym mhob pwnc. Bob dydd rwy’n diweddaru ein siart Miliwnydd Darllenwyr Carlam yn yr ysgol, mae’n wych olrhain cynnydd ein myfyrwyr.”

Top