Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ysgol uwchradd leol yn cyflwyno siec i RNLI Conwy

10 Hydref 2018

Fore heddiw (Dydd Mercher, Hydref 10fed), gwahoddwyd gwirfoddolwyr o RNLI Conwy i Ysgol Aberconwy i dderbyn siec am £1721.20.

Yn ystod wythnosau olaf tymor yr haf, enwebodd Ysgol Aberconcwy RNLI Conwy fel eu helusen ddewisol ar gyfer y flwyddyn, ac ar ôl wythnosau o godi arian, codwyd cyfanswm anhygoel o £1,721.20. Bu’r ysgol uwchradd leol, a leolir ar lannau Afon Conwy, yn brysur yn trefnu amrywiol ddigwyddiadau.

Y prif ddigwyddiadau oedd dwy daith gerdded noddedig, y ddwy ohonynt yn mynd heibio’r orsaf bad achub, gan roi cyfle i weld yr orsaf a’n bad achub RNLI.

Gan siarad yn ystod y cyflwyniad, dywedodd David Jones, Dirprwy Awudurdod Lansio Gwirfoddol, “Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhodd hon ac am ymdrechion yr ysgol. Heb roddion o’r fath, ni fyddem yn gallu cyflawni ein gwaith o achub bywydau”.

Mae’r RNLI bellach wedi gwneud cysylltiadau agos â’r ysgol, ac wedi cynnig dod i’r ysgol yn y dyfodol i siarad am ddiogelwch, yn ogystal â chynnig ymweliadau â’n gorsaf bad achub.

Yn y llun: (chwith i’r dde) Mr Rhydian Jones, David Howard (Swyddog Gweinyddol Bad Achub), Mr Ian Gerrard (Pennaeth), Myfanwy Jones (Swyddog Ymweliadau â’r Bad Achub – RNLI Llandudno), Danny-Lee Davies (Llyw/LPO), David Jones (Dirprwy Awdurdod Lansio Gwirfoddol), Alan Flood (Llyw/LPO)  a disgyblion o Ysgol Aberconwy.

Ceir rhagor o fanylion am ymdrechion yr ysgol i godi arian yma: https://rnli.org/news-and-media/2018/july/21/local-secondary-school-raises-lifesaving-funds-for-conwy-rnli