Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Perfformiad Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’ yn Ysgol Aberconwy

26 Medi 2018

Mae  Canoe Theatre a Theatrau Sir Gâr yn dod â’u perfformiad Dementia-Gyfeillgar diweddaraf i lwyfan Ysgol Aberconwy Ddydd Llun Hydref 8fed am 2.15pm i gefnogi pobl sy’n byw gyda Dementia a’u teulu a’u ffrindiau.

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn gweithio gyda Rhian Cadwaladr fel rhan o’r Cynllun Hyrwyddwyr Ifanc, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Maent wedi bod yn gyfrifol am farchnata a hyrwyddo’r perfformiad hwn i helpu adeiladu eu hyder a’u hunan-barch. Dywedodd Rhian, “Mae’n gyfle gwych i bobl ifanc gymryd cyfrifoldeb ac ymgysylltu â’u cymuned leol, gan ddysgu am Dementia ar yr un pryd.”

Yn ôl Cymdeithas Alzheimer’s mae 800,000 o bobl yn byw gyda Dementia yn y DU, sy’n cyfateb i 1 ym mhob 14 o bobl dros 65 oed. Mae’r perfformiad o ‘This Incredible Life’ gan Alan Harris yn para am 90 munud ac yn seiliedig ar fywyd yn y 60au a’r 70au. Mae’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar yn eich galluogi i fwynhau diwrnod allan gyda’ch anwyliaid ac yn annog pobl sy’n byw gyda neu’n profi Dementia i ddod at ei gilydd mewn amgylchedd anffurfiol.

Trefnwyd diwrnod llawn o weithgareddau ar gyfer Dydd Llun Hydref 8fed ac fe’ch gwahoddir i ddod draw a chymryd rhan mewn amrywiaeth o weithdai cymdeithasol a hamddenol. Gan ddechrau am 10am cynhelir sesiwn Cyfeillion Dementia gyda Chymdeithas Alzheimer, lle gallwch ddysgu mwy am Dementia a’r ffyrdd bach y gallwch helpu eich anwyliaid a allai fod yn dioddef o Dementia.

Am 12:30, gallwch gymryd rhan mewn sesiwn canu mewn grŵp, sy’n dod â phobl gyda Dementia at ei gilydd mewn ffordd gyfeillgar. Yn dilyn hyn darperir cinio ysgafn, tra byddwch yn mwynhau perfformiad gan fyfyrwyr Ysgol Aberconwy.

Ar ôl bore llawn gweithgareddau a gweithdai gallwch eistedd yn ôl, ymlacio a gwylio’r perfformiad theatr Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’. Bydd digon o le rhwng y seddau i ganiatáu i bobl fynd a dod yn ôl yr angen, a bydd lluniaeth ar gael drwy gydol y perfformiad hefyd.

Mae sesiynau’r bore yn rhad ac am ddim ac nid oes angen archebu. Os hoffech wylio’r perfformiad Dementia-Gyfeillgar o ‘This Incredible Life’ mae tocynnau’n costio £7.50 am bob person ac ar gael ar y diwrnod, neu gallwch archebu ymlaen llaw drwy ffonio Ysgol Aberconwy ar 01492 593243.

Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â Rhian Cadwaladr ar 07818 424283.

Top