Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Llwyddiant TGAU eang

23 Awst 2018

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy wedi llwyddo gyda chyflawni rhai o ganlyniadau gorau yn hanes yr ysgol. Mae’r nifer o ddisgyblion sydd wedi llwyddo i gael 5 gradd A* / A wedi bron ‘i ddyblu gyda perfformiad yn yr arholiad iaith Cymraeg yn gryf iawn.

Mae’r prifathro Ian Gerrard yn canmol gwaith caled ac ymdrech y disgyblion a’r staff: “rydyn ni’n falch iawn o lwyddiant yr holl ddisgbylion mewn amryw o bynciau academaidd traddodiadol fel Gwyddoniaeth, Sbaeneg, Addysg Gorfforol ag Almaeneg yn ogystal a phynciau galwedigaethol fel Peirianneg, Cerbyd Modur a Thrin Gwallt. Mae hi mor bwysig ein bod ni yn cynnig cwricwlwm sydd yn cwrdd a gofynion a diddordeb pawb.”

Mae’n rhaid estyn llongyfarch arbennig i April Ehlke-West, Jack Jones, Charlotte Lewis, Bethan Slocombe, Isabelle Williams ar lwyddo i gael o leiaf 9 gradd A/A*.

Mae disgyblion Ysgol Aberconwy nawr yn edrych ymlaen at y cam nesaf yn ei siwrnai gyda niferoedd mawr yn dychwelyd i astudio yn y chweched dosbarth.

Top