Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Ysgol Aberconwy yn dathlu llwyddiant Lefel A rhagorol

16 Awst 2018

Mae myfyrwyr Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau Lefel A rhagorol gyda pob myfyriwr yn llwyddo i gael mynediad i'r brifysgol neu gyrfa o’u dewis.

Bydd un o brif ddisgyblion yr Ysgol, Daniel Verburg, un o fyfyrwyr mwyaf llwyddianus gwyddoniaeth yr ysgol, yn mynd i Brifysgol Keele i astudio Biocemeg. Mae Aidan Kelly, myfyriwr gwyddoniaeth blaenllaw arall, yn mynd at y sêr ac yn ymestyn ei sgiliau ffiseg a chemeg ymhellach trwy astudio Astroffiseg ym Mhrifysgol Caerlŷr.

Bydd James Hutin, a gymerodd rannau arweiniol yn sioe gerdd a dramâu yr ysgol trwy gydol ei amser yn Ysgol Aberconwy, yn dechrau gradd yn y Celfyddydau Perfformio i lawr ym Mryste; ei gam nesaf wrth gyflawni ei uchelgais gydol oes o fod yn actor.

Bydd Chloe Edwards Boughey, a ddilynodd gwrs Btec yn y Cyfryngau, yn cymryd ei cham nesaf trwy astudio Cynhyrchu Ffilm a Theledu ym Mhrifysgol Edge Hill o fis Medi.

Bu’r Prifathro Ian Gerrard, yn llongyfarch yr holl fyfyrwyr a staff ar eu canlyniadau a dymunodd y gorau iddyn nhw ar gyfer eu dyfodol. Dywedodd, "Rwy'n falch iawn o lwyddiannau ein myfyrwyr eleni ac rwy'n cael fy annog i weld bod ein pobl ifanc ledled y DU yn dilyn dewis mor eang ac amrywiol o gyrsiau."

Mae’r myfyrwyr bellach yn edrych ymlaen i astudio amrywiaeth eang o gyrsiau gradd cyffrous yn ogystal â'r uchod, megis: Polisi Cymdeithasol, Dylunio Cynnyrch mewn Diwydiant, Daearyddiaeth, Animeiddio, Rheoli Digwyddiadau, Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Byd-eang mewn prifysgolion ledled y DU o Efrog i Winchester a Bryste i Nottingham.

Top