Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cyfarpar Achub Bywyd yn Ysgol Aberconwy

17 Mai 2018

Gall ataliad ar y galon ddigwydd ar unrhyw adeg, yn unrhyw le. Oeddech chi’n gwybod … y gallai saith allan o bob 10 o bobl sy’n dioddef ataliad ar y galon oroesi, pe baent yn cael triniaeth diffibriliwr o fewn y pum munud cyntaf!

Yma yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o gyhoeddi, yn sgil ymdrechion i godi arian, rhodd gan Wasanaethau Hamdden Conwy ac ariannu cyfatebol gan Gronfa Goffa Sam Standerwick, ein bod wedi prynu nid yn unig un, ond DAU ddiffibriliwr.

Sefydlwyd Cronfa Goffa Sam Standerwick er cof am Sam Standerwick i helpu CRY (Cardiac Risk in the Young) i leihau amlder marwolaeth sydyn pobl ifainc oherwydd trawiad ar y galon. Mae’r arian a godwyd wedi ein galluogi i brynu’r ddau ddiffibriliwr drwy’r gronfa goffa ac mae ein diolch yn fawr i Adrian Standerwick am gyflwyno’r ddau ychwanegiad newydd i’r ysgol yn bersonol.

Meddai Adrian, tad Sam a sylfaenydd y gronfa goffa, “Rwy’n falch iawn fy mod i’n gallu cyflwyno dau beiriant achub bywyd i Ysgol Aberconwy. Mae’n hynod bwysig ein bod ni’n sicrhau bod pawb yn ymwybodol o Cardiac Risk in the Young, a byddaf yn dal ati i weithio tuag at hynny. Ond mae gallu helpu i ariannu peiriannau fel hyn hefyd yn gyflawniad gwych i’r gronfa goffa. Rydym yn gobeithio na fydd byth eu hangen arnoch, ond mae’n dda i wybod bod dau yn yr ysgol, sy’n cynnwys bron i 800 o bobl ifainc, felly os bydd angen gellir eu defnyddio ar unwaith, gyda’r posibilrwydd o achub bywyd person ifanc.”

Dywedodd Mr Jones, Athro yn Ysgol Aberconwy, “Mae cael nid un ond dau beiriant achub bywyd yma yn Ysgol Aberconwy yn dyst nid yn unig i waith gwych Cronfa Goffa Sam Standerwick ond hefyd i ymroddiad y disgyblion a ymdrechodd mor galed i godi arian! Mae’n rhaid sôn am Sam McKinley a gododd £120 ar ei ben ei hun. Rydym yn hynod falch o’r holl ddisgyblion a helpodd i godi cymaint o arian â phosibl. Mae cael dau beiriant ar safle’r ysgol yn newyddion gwych, nid yn unig i’r ysgol ond hefyd i’r gymuned leol.”

Bydd un diffibriliwr yn cael ei leoli yn nerbynfa’r ysgol, a’r llall yn neuadd chwaraeon yr ysgol, a ddefnyddir hefyd gan y cyhoedd y tu allan i oriau ysgol.

Am fwy o wybodaeth am Cardiac Risk in the Young os gwelwch yn dda ewch i… www.c-r-y.org.uk neu i weld sut y gallwch helpu Cronfa Gymorth Sam Standerwick, ewch i … www.c-r-y.org.uk/sam-standerwick

Top