Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Disgyblion Ysgol Aberconwy yn Arddangos eu Talentau yng Nghanolfan Gelfyddydau Arobryn Aberystwyth.

21 Mawrth 2018

Yn ddiweddar, teithiodd grŵp o ddisgyblion i Aberystwyth i berfformio ‘The Changing Room’ ar lwyfan fel rhan o’r Connections Scheme.

Crëwyd y Connections Scheme gan y Theatr Genedlaethol ar gyfer actorion ac actoresau ifainc, i ddangos eu sgiliau actio. Bob blwyddyn mae’r Theatr Genedlaethol yn comisiynu dramâu newydd i bobl ifainc eu perfformio, gan ddod â rhai o lenorion mwyaf cyffrous y DU ynghyd â chrewyr theatr y dyfodol!

Cyn teithio i’r Ganolfan Gelfyddydau yn Aberystwyth, perfformiodd y disgyblion ‘The Changing Room’, gan Chris Bush, o flaen disgyblion, athrawon, staff, rhieni a gwarcheidwaid, yn y stiwdio ddrama yn Ysgol Aberconwy. Rhoddodd hyn gyfle i’r grŵp berffeithio eu llinellau a’u presenoldeb ar lwyfan cyn mynd o flaen cynulleidfa allanol.

Roedd yn ddiwrnod llawn gweithgareddau i gynorthwyo’u sgiliau actio a rhoddodd yr ymarferion technegol gyfle gwerthfawr i’r disgyblion weld sut mae rhannau eraill o’r theatr yn cael eu rheoli a’u rhedeg.

Drwy’r dydd cawsant gyfle i gwrdd â disgyblion o ysgolion a cholegau eraill, ac amser hefyd i fondio fel grŵp.

Esboniodd Mia, disgybl celfyddydau perfformio chweched dosbarth, ei fod yn wych i fod yn rhan o brofiad o’r fath. “Cyn i bawb fynd ar y llwyfan cawsom sgwrs i’n hysbrydoli, gan wraig o’r enw Julia sy’n gweithio gyda Connections Scheme. Mi wnaeth hi helpu i roi cymhelliant i ni, a gwneud yn siŵr ein bod ni’n gwybod sut i daflu ein lleisiau i frig yr awditoriwm fel bod pawb yn y gynulleidfa’n gallu clywed!”

Da iawn i bawb a gymerodd ran. Mae’r adborth o’r perfformiadau wedi bod yn wych a chafodd y gynulleidfa fwynhad mawr o wylio’r ddrama.

Top