Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Y FRECH GOCH: YR HYN Y MAE ANGEN I CHI EI WYBOD

13 Medi 2017

Yn dilyn llawer o achosion o’r frech goch yn Ewrop ac achosion llai yn lleol yng Nghasnewydd a Thorfaen, rydym yn codi ymwybyddiaeth ar frys o bwysigrwydd brechu pobl ifanc rhag cael y frech goch. Mae’n bwysig bod staff, myfyrwyr a phlant sy’n dychwelyd i’r ysgol ar ôl gwyliau’r haf wedi cael dau ddos o’r brechiad MMR.

Top