Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Mae Amy Saxon, disgybl ym Mlwyddyn 7, wedi cyrraedd 2,000,000 o eiriau ond mae’n dal i fynd …

24 Mai 2017

Yma yn Ysgol Aberconwy rydym yn rhedeg y Rhaglen Darllenwyr Carlam. Yn y bôn, mae Darllen Carlam yn syml.

Mae disgybl yn darllen llyfr, yn gwneud cwis ar-lein ac yn derbyn adborth ar unwaith. Mae plant yn ymateb i adborth rheolaidd ac yn cael eu symbylu i wella’u sgiliau darllen.

Rydym yn annog pob disgybl blwyddyn 7 ac 8 i gymryd rhan yn y rhaglen, 1 cwis bob hanner tymor, sef chwech bob blwyddyn.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod Amy Saxon wedi darllen 50 llyfr er mwyn cyrraedd ei 2000000 o eiriau, ac wedi llwyddo i gwblhau 42 o gwisiau!

Mae Amy’n gobeithio cyrraedd 3,000,000 cyn symud ymlaen i Flwyddyn 8!

Da iawn ti, Amy!

Top