Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

Our Souls

Gwyliwch ein cynhyrchiaf arobryn o ‘Our Souls’ Mae’r ffilm ‘Our Souls’ a…

Nadolig Llawen

Dymunwn Nadolig llawen a heddychlon iawn i bawb a seibiant haeddiannol! Edrychwn…
Cyfarfu Connor Parry, myfyriwr ym mlwyddyn 11, â'r cogydd Bryn Williams yr…
Mae ein taith Casglu'r Straeon yn parhau ... Cyflwynwyd ffilm fer a…

Saith Filiwnyddion Darllen newydd

Mae saith myfyriwr o Flwyddyn 7 eisoes wedi dod yn Filiwnyddion Darllen,…

Diwrnod Siwmper Nagoligaidd

Diolch o galon i’n disgyblion a’u rhieni am gefnogi Diwrnod Siwmper Nadoligaidd.Rydym…

Noson Garolau

Mwynheuon ni y Noson Garolau yn fawr iawn neithiwr yn Eglwys Santes…

Ddiwrnod Plannu Coed

Fel rhan o ‘Ddiwrnod Plannu Coed’, yn ddiweddar aethom ati i blannu…
 MYFYRWYR YN ENNILL CYSTADLEUAETH YSGRIFENNU SGRIPT GWOBR IRIS Mae myfyrwyr Chweched Dosbarth…