Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Newyddion

Sioe Gerdd Billy Elliot

Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyflwyno’r Sioe Gerdd Billy Elliot. Mae…
Mae disgyblion a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau gorau erioed: llwyddodd…
Mae Ysgol Aberconwy yn falch o gyhoeddi, ar ôl ymweliad gwerthuso diweddar…

Torri Tir Newydd

Yn ddiweddar, safodd April Ehlke-West, myfyriwr Blwyddyn 12, brawf hyfedredd Tsieinëeg HSK…
O farathon Conwy i farathon Paris, heb anghofio marathon nodedig Llundain, mae…
Yn ddiweddar daeth aseswyr o Dîm Cymru Iach ar Waith Llywodraeth Cynulliad…
Yn dilyn proses ymgeisio heriol a thrwyadl, dewiswyd tri myfyriwr o Ysgol…
Yn Ysgol Aberconwy rydym yn falch o weld bod y ffeithiau yn…
Mae Cerys Eless, sydd ar hyn o bryd yn astudio ar gyfer…
Top