Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Y Corff Llywodraethu

Swydd Wag Rhiant Lywodraethwyr.

Aelodau Corff Llywodraethu Ysgol Aberconwy yw:

Categori Llywodraethu Enw  
Cadeirydd: Cllr Terry James
Is-Gadeirydd: Ms Collette Ryan
Cynrychiolwyr AALl: Cllr Terry James
Cllr Samantha Cotton
Cllr Emma Leighton-Jones
Mrs Brenda Bignold
 
Rhieni Lywodraethwyr: Mr Mike Barber
Mr Peter Hughes
Ms Keren Bond
Mr Mike Royle
 
Pennaeth: Mr Ian Gerrard
Athrawen Lywodraethwyr: Mr Richard Burrows
Ms Janette Hughes
 
Cynrychiolydd Staff: Mrs Jessica Meredydd  
Aelodau Cymunedol:

Mrs Pat Hart
Mrs Helen Roberts

 
Disgyblion Cysylltiol: Ruth Dean [Prif Eneth]
Mim Allardice [Prif Eneth]
 

Ymgynghorwyr Dibleidlais

Mrs Ann Bradshaw [Dirprwy Prifathrawes]
Mr David Young [Dirprwy Prifathro]
Mr Kuljit Bratch [Rheolwr Busnes]
Clerc y Llywodraethwyr Miss Lynn Jones

Gallwch gysylltu â’r Llywodraethwyr drwy Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Clerc y Llywodraethwyr.

Cyfansoddiad y Cordd Llywodraethu

  • Y Pennaeth
  • Dau aelod o'r staff dysgu
  • Un aelod o staff
  • Pum rhiant
  • Pedwar cynrychiolwyr o'r awdurdod ardal leol
  • Pum aelod cymunedol
  • Dau ddisgybl

Dyddiadau ar gyfer Cyfarfodydd y Llywodraethwyr

Tymor Pwyllgor Dyddiad Amser
Yr Haf 2019 Personél a Chyllid
Llywodraethwyr llawn
11 Mehefin 2019
25 Mehefin 2019
5:00pm
5:00pm
Yr Hydref 2019 Llywodraethwyr llawn (Cyfarfod i ethol swyddogion) 8 Hydref 2019 5:00pm

 

Ethol Llywodraethwyr

Pan geir swyddi gwag ar y Corff Llywodraethu, bydd manylion y broses enwebu ac etholiadol yn cael eu cyhoeddi yn adran Cyfleoedd y wefan.

 

Adroddiad blynyddol y Corff Llywodraethu

Mae’r Llywodraethwyr yn darparu adroddiad blynyddol i rieni, a cheir hyd iddo dan adran Gwybodaeth Gyffredinol y wefan.