Print this page

Swyddi Gwag

 

Athro Gwyddoniaeth

O fis Medi 2020 bydd angen : Athro Gwyddoniaeth

Mae hon yn swydd llawn amser a pharhaol

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Mawrth 27ain 2020

Rydym yn awyddus i benodi Athro Gwyddoniaeth brwdfrydig a llawn cymhelliant gyda’r gallu I addysgu hyd at Safon Uwch ar gyfer Medi 2020. Rydym yn annog ceisiadau gan arbenigwyr Cemeg yn benodol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn athro eithriadol yn bennaf sy’n arwain drwy esiampl ac yn cefnogi’r adran I gyflawni ei thargedau uchelgeisiol. Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i adran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a bywiog.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

 

Swyddog Cyfathrebu a Marchnata

Ystod Cyflog : GO3 (£8,216- £8,381)

Mae hon yn swydd barhaol o oddeutu 18 awr (3 ddiwrnod) yr wythnos, tymor ysgol yn unig, lle rhennir y swydd gyda’r deiliad swydd presennol. Union oriau i’w cytuno â’r ymgeisydd llwyddiannus mewn cyfweliad.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Mawrth 27ain 2020

Dyddiad cychwyn yn y swydd: Ebrill 20fed 2020 neu mor fuan â phosibl.

Rydym yn awyddus i apwyntio person brwdfrydig a llawn cymhelliant i ddatblygu a chynnal systemau cyfathrebu mewnol ac allanol yr ysgol. Bydd y person hwn yn gweithio’n annibynnol ac yn greadigol er mwyn:  codi proffil yr ysgol yn y gymuned leol drwy hyrwyddo ein brand,  cynnal ein proffil yn y cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol,  cynnal gwefan yr ysgol,  trefnu cyhoeddi prosbectysau a dogfennau eraill  cynnal systemau cyfathrebu mewnol, bwletinau ac arddangosfeydd.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais