Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

Yn eisiau o Ebrill 2020 : Pennaeth Celfyddydau Perfformio

Mae hon yn swydd barhaol, amser llawn

Cyflog : Prif Raddfa Cyflog i Athrawon + CAD2b

Dyddiad Cau: Dydd Gwener, Ionawr 31ain 2020

Rydym yn awyddus i benodi Athro Celfyddydau Perfformio eithriadol, brwdfrydig a llawn cymhelliant a fydd yn arwain y maes cyffrous a deinamig hwn o’r ysgol trwy esiampl wrth gyflawni ei thargedau uchelgeisiol. Mae’r adran yn cynnwys athrawon arbenigol yn y Cyfryngau, Drama, Cerddoriaeth a Dawns, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus, wrth gyfrannu at addysgu yn un neu fwy o’r meysydd hyn, yn gweithio ochr yn ochr â’r holl feysydd pwnc i ddatblygu gweithio trawsgwricwlaidd ac i wella profiad myfyrwyr yn yr meysydd hyn. Mae’r adran a’i staff eisoes wedi ymrwymo i nifer o ddigwyddiadau allgyrsiol proffil uchel sydd wedi derbyn clod cenedlaethol ac yn ymgysylltu â nifer o sefydliadau allanol fel Cyngor y Celfyddydau, IRIS a National Theatre Connections. Maent yn paratoi i gyflwyno Gwobr Gelf Coleg y Drindod ar bob lefel yn ogystal â nifer o gymwysterau BTEC, TGAU a Safon Uwch cysylltiedig. 

Rydym yn annog ceisiadau gan athrawon sydd newydd gymhwyso neu’r rhai sydd â mwy o brofiad sy’n teimlo y gallant ychwanegu gwerth i gyfadran sydd eisoes yn effeithiol iawn, a ffynnu mewn amgylchedd dynamig a bywiog.

Pecyn Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Ffurflen Gais 

Top