Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Swyddi Gwag

 

O fis Medi 2019 bydd angen

 

Yn unol ag Offeryn Llywodraeth yr Ysgol mae darpariaeth ar gyfer 6 rhiant lywodraethwr ar gorff llywodraethol yr ysgol.

Ysgrifennaf atoch i’ch hysbysu bod dwy swydd wag ar gorff llywodraethol yr ysgol ar hyn o bryd.  

Yn unol â hynny, gwahoddir enwebiadau gan rieni ar gyfer y swyddi gwag hyn ac amgaeaf ffurflen enwebu a luniwyd at y pwrpas hwn. Os hoffech enwebu rhiant, neu gael eich enwebu, dylech drefnu bod y ffurflen yn cael ei chwblhau a’i dychwelyd ataf erbyn 3yh ar Ddydd Llun, , Hydref 14eg 2019 fan bellaf. Bydd enwebiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad a’r amser hwn yn annilys. Rhaid i enwebai ddatgan ar y ffurflen ei b/pharodrwydd i sefyll etholiad a chael eu cynnig a’u heilio gan rieni sy’n gymwys i bleidleisio mewn etholiad yn yr ysgol. Dim ond y rhieni hynny gyda phlant ar gofrestr yr ysgol ar Fedi’r 2il 2019 sy’n gymwys i sefyll yr etholiad neu enwebu. Ni chaiff unrhyw riant gymryd rhan yn enwebiad mwy o ymgeiswyr na’r nifer sydd eu hangen i lenwi’r swyddi. Mae’r rheolau ynglŷn â’ch cymhwysedd i sefyll mewn etholiad i’w gweld dros y tudalen.

 

 

 

Top