Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Iau, 20 Rhagfyr 2018 13:35

Cau neu rannol gau’r ysgol oherwydd tywydd garw.

Mae’n amser da i atgoffa rhieni o’r hyn fyddai’n digwydd pe bai’r ysgol yn cau oherwydd tywydd garw.

Pan benderfynir cau’r ysgol, gwneir hynny’n hysbys ar unwaith drwy’r dulliau canlynol. Oni bai y derbynnir gwybodaeth drwy’r dulliau hyn, yna rhaid tybio bod yr ysgol yn parhau i fod ar agor:

  • Gwefan yr ysgol

(www.aberconwy.conwy.sch.uk)

  • Neges destun ac e bost i bob rhif cyswllt

(os gwelwch yn dda, felly, gadewch i ni wybod am unrhyw newidiadau i’ch rhif ffôn symudol neu gyfeiriadau e bost)

  • Gwefan Cyngor Sir Conwy

(www.conwy.gov.uk/schoolclosures)

  • Radio Lleol :

(Capital FM/eartHeartHeart Radio/Radio Cymru/Radio Wales)

Nid ar chwarae bach y gwneir penderfyniad i gau’r ysgol, ac mae’r penderfyniad hwnnw Mr Gerrards ac y Llywodraethwyr Ysgol. Yr ystyriaeth bwysicaf bob amser yw diogelwch ein myfyrwyr a’n staff. 

Read 3382 times Last modified on Dydd Iau, 20 Rhagfyr 2018 13:41
Top