Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwelwch isod gadarnhad o ganlyniadau arholiadau TGAU Ysgol Aberconwy a gafwyd gan Lywodraeth Cymru.

Nifer o ddisgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 125

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl 
Ysgol 2015/16  100 100 89 50 47 348  
Awdurdod Lleol 2015/16 99  94 82 56 53 334  
Cymru 2015/16 99  95 84 60 58 344  
Ysgol 14/15/16* 100  99 90 53 47 352  
               

* Tuedd tair blynedd.

Nifer o fechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 79

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl 
Ysgol 2015/16 100  100 87 52 49 344  
Awdurdod Lleol 2015/16  98 93 79 53 51 324  
Cymru 2015/16  99 94 81 56 54 333  
Ysgol 14/15/16*  100 98 89 50 46 345  
               

* Tuedd tair blynedd.

Nifer o ferched 15 oed a oedd ar y gofrestr ym mis Ionawr 2016: 46

 Wnaeth sefyll o leiaf un cymhwysterGyrhaeddodd trothwy Lefel 1Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2Gyrhaeddodd trothwy Lefel 2 gan gynnwys gradd pasio TGAU mewn Saesneg neu Gymraeg mamiaith a MathemategDangosydd Pwnc CraiddSgôr pwyntiau cyfartalog ehangach wedi’i chapio y disgybl 
Ysgol 2015/16  100 100 91 46 44 355  
Awdurdod Lleol 2015/16  99 96 85 59 56 347  
Cymru 2015/16  99 97 88 65 62 357  
Ysgol 14/15/16*  100 100 90 56 47 361  
               

* Tuedd tair blynedd.