Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

AP SCHOOL GATEWAY NEWYDD

Ydych chi am gael gwybod mwy am yr hyn mae eich plentyn wedi bod yn ei wneud yn yr ysgol?

Oeddech chi’n gwybod y gallwch nawr dalu am ginio eich plentyn drwy App Schoolgateway?

 

Trwy app Schoolgateway, bydd gennych fynediad i wybodaeth eich plentyn, gan gynnwys:

  • gwybodaeth am asesiadau
  • cofnod o’u cyflawniadau
  • mynediad i ‘bwyntiau ymddygiad’
  • gwybodaeth am bresenoldeb
  • eu hamserlen
  • taliadau am deithiau/weithgareddau
  • faint o arian cinio sydd yn eich cyfrif

 

Defnyddio’r cyfleuster talu am ginio ar yr app:

Ar ôl mewngofnodi i’r app dewiswch y tab talu o’r brif restr ddewislen.

Yna dylech weld tab ‘School Meals’ ochr yn ochr ag unrhyw deithiau/gweithgareddau y mae angen talu amdanynt.

Dewiswch y tab 'School Meals' a gwnewch daliad i gyfrif cinio ysgol eich plentyn.

Ar ôl tua awr, edrychwch ar y tab ‘School Meals’ ar yr app unwaith eto i weld faint sydd ar gael i’ch plentyn ei wario*

 

Heb gael app Schoolgateway?

Peidiwch â phoeni! Does dim ond angen ebostio eich rhif ffôn symudol ac enw llawn eich plentyn i: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. a byddwn yn creu cyfrif i chi, fel y gallwch dderbyn gwybodaeth yn uniongyrchol i’ch ffôn. Mae sefydlu cyfrif yn gallu cymryd hyd at 24 awr cyn y bydd eich cyfrif yn fyw.

 

*Sylwer bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddiweddaru yn ystod oriau ysgol yn unig.