Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Parentalk Cym

Annwyl Rieni a Gofalwyr,

Fe’ch gwahoddir yn gynnes i Parentalk: rhaglen chwe wythnos sy’n archwilio byd rhianta pobl ifanc yn eu harddegau, gan ddechrau Ddydd Mercher Mehefin 12fed 2019 yn Ysgol Aberconwy. Cyflwynwyd y cwrs hwn mewn nifer o leoliadau ledled y DU ac mae’n boblogaidd iawn, gan ymdrin â phynciau fel deall eich plentyn yn ei arddegau, aros yn gysylltiedig, hunaniaeth, cyfathrebu a gwrthdaro, pwysau mawr … dewisiadau da a gadael fynd.

Dyma rai o sylwadau gan rieni sydd wedi mynychu’r cwrs:

‘Mae wedi chwyldroi fy agwedd at fy mhlentyn, sydd yn ei arddegau’

‘Roedd yn gyfle gwych i feddwl am y materion ac i ddod ynghyd â rhieni eraill i drafod pethau. Teimlais fy mod i’n cael llawer o gefnogaeth ac roedd o’n hwyl hefyd.’

‘Yn hollol ffantastig! Yn fy marn i roedd o’n ddefnyddiol iawn yn ogystal â bod yn bleserus iawn.’

Mae rhianta yn gallu peri anawsterau i bob un ohonom. Mae Parentalk yn rhoi mewnwelediad gwerthfawr i bawb sy’n ceisio mynd i’r afael â’r arddegau, yn ogystal â rhieni Blwyddyn 7 sydd ar fin cychwyn! Mae’n defnyddio cyflwyniadau DVD a thrafodaethau grŵp ac yn addas ar gyfer mamau, tadau a gofalwyr: p’un a ydynt yn rhianta gyda’i gilydd, ar eu pennau eu hunain neu mewn teulu cymysg. Mae’n cael ei drefnu gan rieni sy’n defnyddio adnoddau Parentalk poblogaidd Care for the Family – bydd y cwrs yn cael ei gynnal gan Gareth a Kathryn Williams, sy’n gwirfoddoli gyda CFTF ac ar hyn o bryd yn weithwyr teulu sydd wedi’u lleoli yn eglwys Fethodistaidd Sant Ioan, Conwy.

Mae’r rhaglen chwe wythnos yn dechrau Ddydd Mercher, Mehefin 12fed a bydd yn rhedeg o 4yp i 6yp. Cynhelir y sesiynau canlynol ar Fehefin 19eg a’r 26ain, a’r 3ydd, 10fed ac 17eg o Orffennaf. Bydd pob sesiwn yn edrych ar bwnc gwahanol, felly peidiwch â phoeni os na allwch ddod bob wythnos. I archebu’ch lle, gallwch ffonio’r ysgol ar 01492 593243 neu gysylltu â mentor blwyddyn eich plentyn.

 

Related items

More in this category: « Parentalk
Top