Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cefnogi Blwyddyn 11

Yma fe welwch rywfaint o wybodaeth ar sut i helpu i gynllunio'ch sesiynau adolygu. Mae yna gysylltiadau â phwyntiau pŵer a deunyddiau eraill ynghlwm a byddwch hefyd yn dod o hyd i fersiynau i'w lawrlwytho o'r Amserlenni Arholiad.

Cliciwch ar y tabiau isod ar gyfer rhai syniadau a digwyddiadau gwahanol sy'n dod i fyny - a gwiriwch yn ôl yma'n rheolaidd i weld beth arall sydd wedi'i ychwanegu.

 

 

Mae tymor yr arholiadau yn brysur agosáu a bydd eich plentyn yn sefyll ffug arholiadau, arholiadau ymarferol, ac yn gweithio'n galed i gwrdd â therfynau amser nawr, hyd yn oed cyn i'r amserlen arholiadau TGAU ddechrau ym mis Mai.

Er mwyn cefnogi ein disgyblion, mae Ysgol Aberconwy eisoes yn cynnig ystod o sesiynau adolygu ar ôl ysgol (gellir cael tocyn bws os oes angen) ac yn ystod amser cinio; mae amserlen ynghlwm. Bydd dosbarthiadau adolygu hefyd wedi'u hamserlennu ar gyfer ail wythnos gwyliau'r Pasg ym mis Ebrill. Byddwn yn pwyso arnoch i annog eich plentyn i fynychu cynifer o'r sesiynau hyn ag y gallant er mwyn derbyn cefnogaeth a chyngor arbenigol yn ogystal â chael man tawel, cyfforddus gydag adnoddau i weithio ynddo.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â mi, Pennaeth Blwyddyn 11 neu Mrs Royle, Mentor Blwyddyn 11.

 

Janette Hughes            Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mrs E Royle                Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

 

 

Dosbarthiadau Adolygu

 

Dydd / Day

Pwnc / Subject

Amser / Time

Athro / Teacher

Dydd Llun / Monday

Gwyddoniaeth / Science

3.15  

Miss M Gill-Taylor

Dydd Llun / Monday    

Almaeneg / German 

12.20 

Miss J McAllister

Dydd Llun / Monday    

Cymraeg / Welsh   

3.15

Mr M Thomas

Dydd Mawrth / Tuesday 

A.G. / R.E.   

12.20

Ms S Crowder

Dydd Mercher / Wednesday 

Technoleg / Technology

3.15 

Mr T Dennis

Dydd Iau / Thursday

Mathemateg / Mathematics

3.15 

Mr G Simpson

Dydd Iau & Gwener

Thursday & Friday 

TGAU / GCSE

3.15

Miss J Hughes

Dydd Gwener / Friday

A.G. / R.E.   

12.20  

Mrs J Lancaster-Jones

Dydd Gwener / Friday  

Ffrangeg / French  

12.20

Miss N Williams


 

 

 

 

Dyddiadau Pwysig ar gyfer blwyddyn 11 

 

Morning – 9am start 

Date 

Afternoon – 1pm start 

HALL: 

Year 11 – Maths Unit 1 starts at 9am 

Year 11 – Biology (Triple/Double)  

Starts at 11:20 

Monday 24th February 

HALL: 

Religious Studies – Year 11 

HALL: 

Year 11 - Maths  Unit 2 

Tuesday 25th February 

HALL: 

Year 11 – English Language 

HALL: 

           Year 11  Cymraeg Uned 3 

Wednesday 26th February 

HALL: 

Year 11 – Chemistry (Triple/Double) 

 Year 11 – Physics (Triple/Double) 

HALL: 

Year 10– Biology (Triple/Double)  

starts at 9am 

Year 10 – Chemistry (Triple/Double)  

Starts at 11:20 

DRAMA STUDIO 

   Year 11 -        

  History – 11A /Hs1– Thur am class 

  Product Design – 11A/Td1 - Thur am class 

  Geography  

   IT -in classroom A119 

Thursday 27th February 

HALL: 

Year 10–Physics (Triple/Double) 

 

 

DRAMA STUDIO 

Year 11 - Business 

 

HALL: 

Year 10–English Literature 

DRAMA STUDIO 

Year 11 -   

History – 11C/Hs1 – Fri pm class 

Product Design – 11C/Td1 – Fri pm class 

Food & Nutrition 

Friday 28th February 

HALL: 

Year 11  Cymraeg Uned 4 

HALL: 

Year 11  Cymraeg Uned 4 

(College pupils that missed the exam on Friday) 

Monday 2nd March 

 

 

Mae’n bwysig gwybod y terfynau amser ymhob pwnc

14 Chwefror / February                      Fideo AG / PE Video

24 Chwefror / February                      AG / PE   Gwaith Cwrs / Coursework

26 Mawrth / March                            TGCh / ICT Uned 1 / Unit 1

27 Mawrth / March                            Technoleg / Technology

2 Ebrill / April                                      TGCh / ICT Uned 3 / Unit 3

3 Ebrill / April                                      Celf / Art

24 Ebrill / April                                    Celf / Art

1 Ebrill /  April – 15 Mai / May           Arholiadau Llafar ITM / MFL Speaking  

27, 28, 29 Ebrill / April                        Arholiadau Llafar Cymraeg / Welsh Speaking

 

 

 

 

 

Cliciwch isod i gael gafael ar wybodaeth ddefnyddiol o feysydd pwnc penodol...

Cliciwch y testun i gael mynediad at GCSEPod - Cyhoeddwr digidol sydd wedi ennill sawl gwobr o wybodaeth fanwl am y cwricwlwm ar gyfer dros 27 o bynciau TGAU, sy'n ymroddedig i wneud dysgu TGAU yn glynu. Gyda 'Pods' clyweledol, wedi'u gwahaniaethu gan fwrdd arholi, wedi'u cymeradwyo gan arbenigwyr pwnc a'u cymeradwyo gan arweinwyr diwydiant.

Mae Cymorth Adolygu yn lawrlwytho fel un dudalen o ddolennau a syniadau ar y we, a bydd Adnoddau Adolygu yn mynd â chi at ein tudalennau mewnrwyd, lle bydd arnoch angen cyfeiriad ebost a manylion mewngofnodi O365, a roddir i bob myfyriwr yn yr ysgol.

 

Dylunio Cynnyrch

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Saesneg

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Hanes

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

TGC

Cymorth Adolygu

 

 

Mathemateg

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Cyfryngau

Cymorth Adolygu

 

 

ITM

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Celfyddydau Perfformio

Cymorth Adolygu

 

 

Gwyddoniaeth

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Daearyddiaeth

Cymorth Adolygu

Adnoddau Adolygu

 

Addysg Grefyddol 

Adnoddau Adolygu

 

Addysg Gofforol 

Adnoddau Adolygu

 

Cymraeg

Adnoddau Adolygu

   

 

                                                      

 

 

Cliciwch isod i gael gwybodaeth ddefnyddiol i'ch helpu i gefnogi'ch TGAU...

 

Wybodaeth Blwyddyn 11 ar gyfer

 

Twf Mindset

 

Awgrymiadau