Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Y Bartneriaeth Rhwng yr Ysgol a'r Cartref

Mae Ysgol Aberconwy yn credu fod sefydlu perthynas bositif gyda’r rhieni yn hanfodol er mwyn cyrraedd ei hamcanion addysgol. Gobeithiwn y bydd rhieni yn teimlo fod y drws bob amser yn agored. Ni fydd rhieni yn cael eu troi ymaith heb iddynt weld aelod o staff ar unrhyw achlysur, ond os oes angen sylw unigol a phreifatrwydd mae’n llawer doethach gwneud trefniadau ymlaen llaw trwy swyddfa’r ysgol.

Bydd derbynnydd yr ysgol bob amser yn barod i dderbyn negeseuon ffôn, a rhif ffôn y gellir ei ddefynyddio i cysylltu â chi, gan sicrhau bod y nodyn neu’r neges lafar yn cael ei chyfleu i’r unigolyn dan sylw.

Cliciwch ar y ddolen isod i gael gwybodaeth am Fforwm Ysgol Aberconwy...

 

 

 

Gwirfoddolwyr

Rydym yn ffodus iawn fod rhieni yn aml yn gwirfoddoli i gynorthwyo’r ysgol mewn gwahanol ffyrdd. A fyddech cystal â chysylltu â’r ysgol os hoffech ein cynorthwyo mewn unrhyw fodd.