Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Opsiynau

Yn Ysgol Aberconwy ein nod yw blaenoriaethu pob disgybl ym mlynyddoedd 9 ac 11 pan ddaw'n amser i wneud penderfyniadau am opsiynau. Ni fydd eleni yn wahanol hyd yn oed os yw ein hamgylchiadau yn unigryw yn wyneb pandemig parhaus. O ganlyniad, rydym wedi ystyried sut y gallwn ddarparu dull personol o ymdrin â'r broses gan gadw pawb yn ddiogel ar yr un pryd. Rydym wedi trefnu bod y wybodaeth opsiynau ar gael yn electronig ar wefan ein hysgol yn hytrach nag ar ffurf copïau papur. Mae'r llinell amser ar gyfer pob grŵp blwyddyn wedi'i nodi, fel bod yr holl randdeiliaid yn glir ynghylch y broses a'r disgwyliadau. Fe welwch fod yna amrywiol bwyntiau yn y broses lle rydyn ni'n bwriadu cynnig trafodaethau un i un gydag athrawon pwnc, athrawon dosbarth a staff sy'n rhan o'r broses opsiynau. Gobeithio y byddwch yn ystyried bod y dull hwn yn addysgiadol ac yn hawdd ei ddefnyddio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau na allwch ddod o hyd i ateb iddynt trwy glicio ar y grŵp blwyddyn perthnasol a darllen trwy'r deunydd a ddarperir, yna mae croeso i chi gysylltu â Mrs Sewell neu'r tîm blwyddyn.

 

 • Prosbectws

   

 • Ffurflen Opsiynau

 • digwyddiadau

   

 • Llinell Amser

  Llinell Amser ar gyfer Opsiynau CA4

  Ionawr 2021

  23/2/21

  26/3/21

  16/4/21

  26/4/21 i 30/4/21

  30/4/21

  I’w gadarnhau

  Gorffennaf 2021

  1/9/21

  18/9/21

  Tudalen we yn mynd yn fyw gyda gwybodaeth am opsiynau CA4, gan gynnwys y Llyfryn Opsiynau

  Noson Agored Rithwir i rieni a disgyblion

  Cyflwynir dewisiadau opsiwn cychwynnol

  Colofnau opsiynau yn cael eu paratoi yn seiliedig ar ddewisiadau disgyblion

  Cyfarfodydd rhithwir rhwng tiwtoriaid dosbarth, disgyblion a rhieni

  Cyflwynir dewisiadau opsiwn terfynol. Bydd trafodaethau gyda disgyblion a rhieni yn dilyn os oes unrhyw bynciau na ellir eu cynnal oherwydd diffyg diddordeb.

   

  Diwrnod blasu coleg i ddisgyblion sydd wedi dewis astudio cwrs coleg

   

  Dosberthir amserlenni newydd i ddisgyblion yn barod at fis Medi

   

  Disgyblion yn dechrau ym mlwyddyn 10 gyda’u dewisiadau opsiwn

   

  Ffenestr pythefnos ar gyfer unrhyw newidiadau yn dod i ben ar gyfer holl ddisgyblion blwyddyn 10

   

   

 • Careers Wales

  Gweler yr animeiddiad byr isod ar gyfer rhieni sy'n esbonio'r gefnogaeth sydd ar gael gan Gyrfaoedd Cymru

   

  Gallwch hefyd lawrlwytho llythyr o Gyrfaoedd Cymru gyda mwy o wybodaeth trwy glicio yma. 

 • Prosbectws

   

   

 • Linc Prosbectws

   

   

 • Opsiynau Chweched Dosbarth

   

 • digwyddiadau

  Copy of Sixth Form Options Live Events

   

 • Llinell Amser

  Llinell Amser ar gyfer Opsiynau CA5

  Ionawr 2021

  2/2/21

  10/2/21

  5/3/21

  26/3/21

  Gorffennaf 2021

  19/8/21

  1/9/21

  1/9/21

  2/9/21

  Tudalen we yn mynd yn fyw gyda gwybodaeth am opsiynau CA5, gan gynnwys y Llyfryn Opsiynau a’r prosbectws LINC

   

   

  Noson Agored Rithwir i rieni a disgyblion

  Digwyddiad Gwybodaeth LINC Rhithwir i ddisgyblion

   

  Cyflwynir dewisiadau opsiwn cychwynnol

  Colofnau opsiynau yn cael eu paratoi yn seiliedig ar ddewisiadau disgyblion

  Ffurflen opsiynau derfynol ac amser cyfweliad yn cael eu postio i ddisgyblion

   

  Diwrnod canlyniadau TGAU i ddisgyblion

  Cyfweliadau 1:1 i ddisgyblion gydag athrawon i drafod eu dewisiadau opsiwn

   

  Cyflwynir dewisiadau opsiwn terfynol gan ddisgyblion

  Disgyblion yn dechrau ym mlwyddyn 12 gyda’u dewisdiadau opsiwn

   

 • Careers Wales

 

 

More in this category: Arholiadau »