Print this page

Llythrennedd a Rhifedd

Gwybodaeth am y Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol  

Bydd pob myfyriwr Blwyddyn 7, 8 a 9 yn sefyll y profion hyn. Eu pwrpas yw rhoi gwybodaeth i ni am sgiliau darllen a rhifedd dysgwyr a dealltwriaeth o’u meysydd o gryfder a meysydd i’w gwella yn y sgiliau hyn. Byddwch yn derbyn adroddiad ar y profion cyn diwedd y tymor.  

Ceir hyd i wybodaeth ychwanegol yn nogfen Llywodraeth Cynulliad Cymru Profion darllen a rhifedd yng Nghymru – 2018.       

Richard Burrows

Pennaeth Cynorthwyol

 

Amserlen Profion Cenedlaethol 2018

 

Dydd Llun Ebrill 30 

9.05 – 9.45 Blwyddyn 9 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Mawrth Ebrill 1

9.05 – 10.25 Blwyddyn 9 Darllen

 

Dydd Mercher Mai 2

9.05 – 10.25 Blwyddyn 7 Darllen

10.05 – 10.50 Blwyddyn 9 Rhifedd [Rhesymu]

11.20 – 12.05 Blwyddyn 8 Rhifedd [Rhesymu]

2.10 – 2.50 Blwyddyn 7 Rhifedd [Rhesymu]

 

Dydd Iau Mai 3 

9.05 – 9.45 Blwyddyn 7 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Gwener Mai 4

9.05 - 10.25 Blwyddyn 8 Darllen

 

Dydd Mawrth Mai 8

11.20 – 12.00 Blwyddyn 8 Rhifedd [Gweithdrefnol]

 

Dydd Mercher Mai 9

9.05 – 10.25 Blwyddyn 7-9 Cymraeg

 

Profion Cenedlaethol Llythrennedd a Rhifedd Ebrill 27fed i 6ed Mai

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu canllaw byr wedi’i animeiddio sy’n eich arwain trwy adroddiadau’r Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol. Cliciwch ar y cyswllt isod.

Canlyniadau’r profion Darllen a Rhifedd 2018