Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Dydd Gwener, 12 Ebrill 2019 08:46

Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - Mlynyddoedd 7, 8 a 9

Annwyl Rieni

 

Rwy'n ysgrifennu atoch i roi gwybod i chi y bydd myfyrwyr ym Mlynyddoedd 7, 8 a 9 yn sefyll profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol yn ystod pythefnos cyntaf tymor yr haf. Profion diagnostig yw'r rhain a byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a gawn ohonynt i gefnogi dysgu eich plentyn ymhellach.

Byddwn yn eich hysbysu o ganlyniadau'r profion cyn gwyliau'r haf. Mae amserlen y prawf ar gael ar wefan yr ysgol https://www.aberconwy.conwy.sch.uk/cy/dysgyblion/gwybodaeth-am-artholiadau

Os hoffech drafod unrhyw agwedd ar y profion, mae croeso i chi gysylltu â mi.

Yn gywir

 

Richard Burrows

Pennaeth Cynorthwyol

Read 656 times Last modified on Dydd Gwener, 12 Ebrill 2019 08:48
Top