Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwaith Cartref

Credwn fod gwaith cartref yn rhan hanfodol o raglen yr ysgol. Credwn ei fod yn bwysig i annog astudio unigol, ac rydym yn ceisio gwneud gweithgareddau gwaith cartref mor amrywiol â phosibl.

Gall gwaith cartref gynnwys amrywiaeth o dasgau. Mae pob disgybl yn derbyn amserlen gwaith cartref. Cyfrifoldeb y disgybl yw cofnodi gwaith cartref yn y dyddiaduron cartref; mae’r dyddiaduron yn cael eu harchwilio’n rheolaidd gan y tiwtoriaid.

Gwaith Cartref Blwyddyn 7 - 11

Nodiadau i rieni disgyblion Blwyddyn 7 a/neu Blwyddyn 8:

  • Anogwch eich plentyn/plant i ddechrau eu gwaith cartref ar y penwythnos er mwyn sicrhau bod ganddynt amser i ofyn i athrawon am gymorth cyn y dyddiad cyflwyno
  • Mae cwrdd â dyddiadau cyflwyno yn sgìl mae plant Blwyddyn 7 angen eich cymorth i’w gyflawni. Bydd rhaid i’r plant aros i mewn yn ystod amser egwyl neu aros ar ôl ysgol os nad ydynt yn cyflwyno’r gwaith mewn pryd
  • Anogwch eich plentyn/plant i gyflwyno eu gwaith yn dda - dylid ysgrifennu atebion ar bapur ar wahân, yn hytrach na cheisio ffitio’r atebion ar ddiwedd y daflen cwestiynau
  • Dylai disgyblion ofyn i’w athro pwnc/tiwtor dosbarth os ydynt angen adnoddau megis papur, pensiliau lliw ayyb
  • Cysylltwch â Mrs Sewell (Pennaeth Cynorthwyol) os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau pellach

Amserlen gwaith cartref: 2015-2016.

BLWYDDYN 7 : Tua hanner awr i bob gwaith cartref

Wythnos 1 Saesneg Gwyddoniaeth Cymraeg D a Th/Add. Gorff.
Wythnos 2 ITM Mathemateg Hanes/Daearyddiaeth/Add. Gref.
Pob hanner tymor Celf/TGCh/PBL

BLWYDDYN 8 : Tua hanner awr i bob gwaith cartref

Wythnos 1 ITM Mathemateg Hanes/Daearyddiaeth/Add. Gref. 
Wythnos 2 Saesneg Gwyddoniaeth Cymraeg D a Th/Add. Gorff.
Pob hanner tymor Celf/TGCh/Cerddoriaeth

 BLWYDDYN 9 : Tua 45 munud I bob gwaith cartref

Wythnos 1 Saesneg Gwyddoniaeth Cymraeg D a Th/Add. Gorff.
Wythnos 2 ITM Mathemateg Hanes/Daearyddiaeth/Add. Gref.
Pob hanner tymor Celf/TGCh/Cerddoriaeth

BLWYDDYN 10 : Tua awr i bob gwaith cartref

Wythnos 1 Dewis 1 Dewi 3 Saesneg Gwyddoniaeth Mathemateg Cymraeg Add. Gref.
Wythnos 2 Dewis 2 WBQ Saesneg Gwyddoniaeth Mathemateg Cymraeg  
Dewis 1 : Dydd Mercher, yb       Dewis 2: Dydd Mercher, yh       Dewis 3 : Dydd Mawrth, yb

 BLWYDDYN 11 : Tua awr i bob gwaith cartref

Wythnos 1 Dewis 1 Dewis 2 Mathemateg Gwyddoniaeth Cymraeg Saesneg  
Wythos 2 Dewis 1 Dewis 2 Mathemateg Gwyddoniaeth Cymraeg Saesneg Add. Gref. 
Dewis 1 : Dydd Llun/Dydd Gwener, yb      Dewis 2: Dydd Llun/Dydd Gwener, yh