Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
Llun, 17 Hydref 2016 19:55

Ysgolion Coedwig

Written by
Rate this item
(0 votes)

Lansiwyd sesiynau Ysgol Goedwig ar gyfer grwpiau bach o ddisgyblion ym mis Medi 2016, pan gafodd disgyblion Hiraethlyn y cyfle i’w profi am y tro cyntaf. Mae pob disgybl Blwyddyn 6 sy’n mynychu’r wythnos bontio yn cael profiad ymarferol o’r ysgol goedwig.

Mae Ysgol Goedwig yn broses ysbrydoledig sy’n cynnig cyfleoedd rheolaidd i grwpiau bach o ddisgyblion ennill a datblygu hyder a hunan-barch drwy brofiadau dysgu ymarferol mewn coedwig neu amgylchedd naturiol sy’n cynnwys coed. Mae’n ennyn cariad a pharch at natur, dan arweiniad arweinwyr Ysgol Goedwig cymwysedig.

Yn yr Ysgol Goedwig, mae disgyblion yn dysgu sut i ddefnyddio offer yn ddiogel, er enghraifft llifiau a bwyeill ar gyfer torri, a chyllyll ar gyfer naddu. Yn ogystal, maent yn dysgu sut i gynnau tân, coginio ac adeiladu lloches. Mae’r Ysgol Goedwig yn annog cymryd risg (a reolir), gyda gweithgareddau fel dringo coed, gwneud siglenni o raffau a chyrsiau rhaffau isel. Fel y model Sgandinafaidd o’r Ysgol Goedwig, yn Ysgol Aberconwy mae’r gymhareb disgybl athro yn fach ym mhob sesiwn er diogelwch ac er mwyn sicrhau bod pawb yn dod i adnabod ei gilydd. Yn ogystal, dysgir am natur a sut i’w ddiogelu ym mhob sesiwn.

Mae pob disgybl Blwyddyn 7 yn mynychu sesiynau Ysgol Goedwig fel rhan o’r cwricwlwm Dysgu Seiliedig ar Broject dan ofal Mr O’Rourke. Os hoffech fwy o wybodaeth am yr Ysgol Goedwig, os gwelwch yn dda cysylltwch â Mr O’Rourke yn Ysgol Aberconwy.

Read 2109 times Last modified on Gwener, 08 Rhagfyr 2017 14:38
More in this category: « Derbyniadau