Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cyfryngau

Ar y cwrs hwn, byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o’r cyfryngau modern. Byddwch yn astudio ystod eang o gyfryngau: ffilm, radio, teledu ac argraffu. Mae’r cwrs hwn yn cyfuno dadansoddiad o destunau allweddol o’r cyfryngau gyda chynhyrchu testunau’r cyfryngau yn greadigol..

Uned 1: Portffolio Unigol - Mae’r uned hon yn ymwneud ag archwilio’r cysyniad allweddol o gynrychiolaeth. Byddwch yn ystyried, er enghraifft, y ffordd mae rhyw, oedran ac ethnigrwydd yn cael eu cynrychioli drwy gyfryngau megis rhaglenni dogfen, operâu sebon a hysbysebu. Gall hefyd gynnig cyfle i ddangos dealltwriaeth drwy ymarfer cynhyrchu.

Uned 2: Dadansoddi Testunau a Delweddau Symudol - Yn Adran A byddwch yn astudio ffilmiau Antur. Yn yr arholiad, byddwch yn dadansoddi clip 3 i 5 munud. Yn Adran B byddwch yn astudio Comedi Teledu ac yn gwneud astudiaeth achos fanwl o ddwy raglen gomedi a ddarlledwyd ar deledu Prydain.

Uned 3: Portffolio Cynhyrchu – Yn yr uned hon byddwch yn ymchwilio, cynllunio ac yn cynhyrchu eich cynnyrch eich hun. Cewch ddewis o ystod eang o friffiau: creu agoriad ffilm, gwneud fideo cerddoriaeth, cynhyrchu cylchgrawn, dylunio blwch gêm gyfrifiadurol – i enwi dim ond rhai o’r opsiynau.

 

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch wedi datblygu’r sgiliau canlynol:

 

· Dadansoddi

· Gwaith grŵp

· Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu