Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cyfryngau

Mae’r cyfryngau ym mhob man: teledu, ffilm, papurau newydd & chylchgronau a hysbysebion. Mae ganddyn nhw’r gallu i ddylanwadu arnom a newid y byd o’n cwmpas. Trwy astudio Astudiaethau’r Cyfryngau, byddwch yn deall y bydysawd o’ch cwmpas. Byddwch yn trafod, dadansoddi a dadlau. Byddwch yn gwneud eich ffilmiau eich hun, yn golygu ac yn myfyrio. Trwy astudio BTEC yn y Cyfryngau, gallech ddilyn gyrfa fel actor, prynwr cyfryngau hysbysebu, newyddiadurwr darlledu, sinematograffydd a phrofwr gemau Cyfrifiadurol, i enwi dim ond ychydig yn y maes hwn, sy’n esblygu’n barhaus.

Mae’r cwrs hwn yn cyfuno dadansoddiad o destunau allweddol o’r cyfryngau gyda chynhyrchu testunau’r cyfryngau yn greadigol:

Uned 1: Portffolio Unigol - Mae’r uned hon yn ymwneud ag archwilio’r cysyniad allweddol o gynrychiolaeth. Byddwch yn ystyried, er enghraifft, y ffordd mae rhyw, oedran ac ethnigrwydd yn cael eu cynrychioli drwy gyfryngau megis rhaglenni dogfen, operâu sebon a hysbysebu. Gall hefyd gynnig cyfle i ddangos dealltwriaeth drwy ymarfer cynhyrchu.

Uned 2: Dadansoddi Testunau a Delweddau Symudol - Yn Adran A byddwch yn astudio ffilmiau Antur. Yn yr arholiad, byddwch yn dadansoddi clip 3 i 5 munud. Yn Adran B byddwch yn astudio Comedi Teledu ac yn gwneud astudiaeth achos fanwl o ddwy raglen gomedi a ddarlledwyd ar deledu Prydain.

Uned 3: Portffolio Cynhyrchu – Yn yr uned hon byddwch yn ymchwilio, cynllunio ac yn cynhyrchu eich cynnyrch eich hun. Cewch ddewis o ystod eang o friffiau: creu agoriad ffilm, gwneud fideo cerddoriaeth, cynhyrchu cylchgrawn, dylunio blwch gêm gyfrifiadurol – i enwi dim ond rhai o’r opsiynau.