Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Technoleg Gwybodaeth

 

Mae opsiwn Technoleg Gwybodaeth a Chreadigol yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i ddisgyblion nodi a datrys problemau go iawn drwy ddylunio systemau gwybodaeth a chreadigol mewn ystod eang o gyd-destunau sy’n ymwneud â’u diddordebau personol. Mae TGCh yn datblygu sgiliau rhynddisgyblaethol disgyblion a’u gallu i feddwl yn ddychmygus ac arloesol, eu creadigrwydd a’u hannibyniaeth. Gellir ddefnyddio sgiliau TGCh ar gyfer nifer o yrfaoedd, sy’n golygu bod yr opsiwn hwn yn ddewis ardderchog.

Mae TGCh yn gwrs sy’n cydnabod natur ymarferol sylfaenol y maes pwnc. Bydd disgyblion yn profi ystod o weithgareddau ymarferol a fydd yn eu helpu i ddatblygu corff o sgiliau a gwybodaeth. Bydd disgyblion yn cyflawni amrediad o dasgau ymarferol estynedig drwy ddefnyddio rhaglenni Microsoft Office a Serif, ac ar yr un pryd yn dysgu agweddau damcaniaethol ym myd TGCh ar-lein (megis caledwedd, systemau gweithredu a deddfwriaeth TGCh) a fydd yn rhan o’r arholiad ysgrifenedig.

Mae’r cymhwyster yn rhoi’r sgiliau, gwybodaeth a’r ddealltwriaeth a fydd yn galluogi disgyblion lefel 2 i symud ymlaen i gymwysterau galwedigaethaol lefel 3, prentisiaethau TG/Cyfryngau Creadigol, cymwysterau academaidd megis TGCh Safon Uwch neu gyflogaeth o fewn maes technoleg gwybodaeth a/neu feysydd o fewn diwydiannau creadigol, megis animeiddiadau cyfrifiadurol. 

Bydd y cwrs yn apelio fwyaf at y rhai sydd:

  • Â diddordeb cryf mewn TGCh.
  • Yn meddu ar sgiliau TGCh ymarferol da ac yn awyddus i adeiladu arnynt.
  • Yn gallu gweithio’n annibynnol (ar ôl sgiliau a chyfarwyddyd, rhoddir briff aseiniad i’r disgyblion a rhaid iddynt ei gwblhau heb gymorth.).
  • Yn bwriadu gweithio gyda TGCh yn y dyfodol.