Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

ITM

TGAU FFRANGEG, ALMAENEG NEU SBAENEG

Cewch ddewis o naill ai Ffrangeg, Almaeneg neu Sbaeneg. Nid oes angen dysgu blaenorol ar gyfer Sbaeneg; fodd bynnag, dylech fod wedi astudio Ffrangeg neu Almaeneg yng Nghyfnod Allweddol 3 er mwyn symud ymlaen i GA4.

Byddwch yn astudio themâu gan gynnwys hunaniaeth a diwylliant, materion yn y byd ehangach ac yng Nghymru a chyflogadwyedd ac addysg yn awr ac yn y dyfodol, ac yn defnyddio sgiliau cyfathrebu, astudio annibynnol a gwaith tîm.

 

Pam astudio iaith dramor fodern?

  • Mae dysgu iaith yn elfen hanfodol o addysg pobl ifainc: mae’n ehangu gorwelion, yn eich dysgu am ddiwylliannau eraill ac yn cynnig y profiadau a’r sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn yr economi byd-eang newydd
  • Mae’r prifysgolion gorau yn gwerthfawrogi sgiliau iaith ac mae nifer ohonynt yn petruso rhag derbyn ymgeisydd ar gyfer unrhyw gwrs os nad oes ganddynt gymhwyster TGAU mewn iaith dramor
  • Mae dysgu iaith yn dda i chi! Mae siarad mwy nag un iaith yn cynyddu gallu eich ymennydd ac yn gwella’r cof
  • Mae gwybod iaith arall yn tynnu sylw. Ar ben hynny, byddwch yn gallu gweithio yn unrhyw le yn y byd
  • Nid yw Saesneg a Chymraeg yn ddigon. Mae’r byd yn llawer llai a byddwch yn cael eich gwerthfawrogi am siarad iaith arall a dysgu i ddeall diwylliant arall.
  • Mae dysgu iaith arall yn sgìl gwerthfawr yn y farchnad economaidd heddiw; pan fydd gennych un iaith, gallwch ddefnyddio’ch sgiliau i addysgu eraill
  • Mae dysgu iaith arall yn gamp nodedig. Bydd eich ffrindiau a’ch teulu’n eiddigeddus!

Mae dewis eang o yrfaoedd yn agored i chi wrth astudio iaith. Mae myfyrwyr blaenorol wedi dilyn amrywiol yrfaoedd, gan gynnwys: telegyfathrebu, personél British Airways, Marchnata yn y DU a thramor, bancio, arlwyo, y gyfraith, darlithio, meddygaeth, cyhoeddi, chwaraeon, twristiaeth, gwasanaeth sifil, swyddfa dramor, y lluoedd arfog. Mae unrhyw faes yn agored i chi os oes gennych iaith.

 

Sut fyddaf i’n cael fy asesu?

Rhennir yr arholiad terfynol ar ddiwedd y cwrs dwy flynedd yn gyfartal rhwng pedwar maes sgiliau, sef darllen, gwrando, siarad ac ysgrifennu. Mae pob arholiad yn werth 25% o’r marc cyffredinol. Yn yr arholiad llafar byddwch yn perfformio chwarae rôl ac yn cynnal sgwrs yn yr iaith dramor. Yn yr arholiad gwrando, byddwch yn ateb. Yn yr arholiad gwrando, byddwch yn ateb gwahanol arddulliau o gwestiynau ar ôl gwrando ar yr iaith dramor. Yn yr arholiad darllen, byddwch yn ateb cwestiynau yn Ffrangeg a Saesneg ac yn cyfieithu. Yn yr arholiad ysgrifennu byddwch yn ysgrifennu mewn gwahanol arddulliau am wahanol themâu ac yn cyfieithu rhai brawddegau i’r iaith dramor.

 

Cyswllt: Ffrangeg – Miss J Hughes / Miss N Williams

Almaeneg – Miss J McAllister

Sbaeneg – Miss N Williams