Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Dysgu Drwy Brosiect

Mae pob myfyriwr ym Mlwyddyn 7 yn astudio 'Dysgu Drwy Brosiect'. Yn y naw gwers hyn rydym yn cyfuno sgiliau a rhywfaint o gynnwys pynciau traddodiadol Hanes, Daearyddiaeth, AG, Celfyddydau Perfformio, Celf, Dylunio a Thechnoleg a TGCh. Mae'r ffordd yma yn caniatáu inni sefydlu arferion gwaith da a phontio'r bwlch o'r cynradd i'r uwchradd. Mae ein tîm arbenigol yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau allweddol Llythrennedd, Rhifedd a Digidol yn ogystal â chreadigrwydd a chydweithio. Mae myfyrwyr yn dysgu'n weithredol; mae’r prosiectau yn amrywiol ac yn cynnwys ‘Yr Amgylchedd’, ‘Coedwigoedd’ [a gyflwynir gan ein tîm ysgolion Coedwig], ‘Robotiaid’ a ‘Diwylliant.’