Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Drama

BTEC CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Ydych chi’n caru ac yn mwynhau cerddoriaeth?

Ydych chi’n caru ac yn mwynhau canu?

Ai actio yw eich peth chi?

Efallai mai dawnsio sy’n eich ysbrydoli chi.

Efallai nad ydych chi dymuno mynd ar lwyfan, ond yn awyddus i weithio y tu ôl i’r llenni; goleuo, dylunio sain, colur, gwisgoedd neu efallai y byddech yn caru dylunio set.

Os ydy un neu fwy o’r uchod yn eich disgrifio chi, ystyriwch ddewis y celfyddydau Perfformio a Chreadigol!

Mae ein cwrs hyblyg yn eich galluogi i ddysgu fel grŵp a phrofi’r holl gelfyddydau creadigol, ac i arbenigo yn y maes sydd o fwyaf ddiddordeb i chi.

Gwaith cwrs yw’r cwrs hwn, yn ddieithriad bron, heb gynnwys unrhyw arholiad ysgrifenedig ffurfiol a byddai’n apelio at unrhyw un gyda diddordeb y byddai’n well ganddynt ddysgu mwy ymarferol.  Yn ogystal, mae nifer o wahanol athrawon a thiwtoriaid sy’n arbenigo mewn cerddoriaeth, dawnsio a drama yn cyfrannu i’n cwrs. Rydym hefyd yn sicrhau y cewch lawer o gyfleoedd i weithio gyda gweithwyr proffesiynol sy’n ymweld, a mynd ar ymweliadau allanol.