Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

CELFYDDYDAU PERFFORMIO

Ydych chi’n caru ac yn mwynhau cerddoriaeth?

Ai actio yw eich peth chi?

Efallai eich bod chi’n frwd am ddawnsio.

Efallai nad ydych chi eisiau bod ar lwyfan ond eisiau gweithio y tu ôl i’r llenni. Ym maes goleuo, dylunio sain, colur, gwisg? Efallai y byddech chi wrth eich bodd yn dylunio setiau.

Os yw unrhyw un o’r uchod yn berthnasol i chi, ystyriwch ddewis y Celfyddydau Perfformio fel eich opsiwn!

Mae Celfyddydau Perfformio BTEC yn cynnig y cyfle i ddisgyblion archwilio, creu a datblygu eu harddull perfformio mewn amgylchedd cefnogol ac anogol. Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar berfformio ac anogir pob disgybl i gymryd rhan mewn perfformiadau yn rheolaidd.

Mae’r cwrs yn cynnwys tair uned: ymateb i ysgogiad; creu a datblygu perfformiad gwreiddiol ac yn olaf, perfformiad o ddarn sefydledig o theatr. Rydym yn gwylio theatr fyw yn rheolaidd ac yn gweithio gyda nifer helaeth o weithwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Er bod y cwrs yn sylfaen berffaith ar gyfer astudio Celfyddydau Perfformio BTEC lefel 3, gall hefyd helpu i gefnogi a pharatoi ar gyfer ystod ehangach o yrfaoedd fel actor, cyfarwyddwr, athro, cyfreithiwr a meddyg, i enwi dim ond ychydig.