Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Celfyddyd

TGAU CELF & DYLUNIO

Byddwch yn dysgu sut i luniadu, peintio ac argraffu, gan weithio’n ddadansoddol drwy arsylwi a defnyddio’r cof a’r dychymyg a gwneud gweithiau celf drwy gyfrwng pen, paent, amrywiol gyfryngau cymysg a phrint.

Byddwch hefyd yn cael cyfle i weithio drwy gyfrwng Ffotograffeg, 3D a Cherflunio.

Byddwch yn gweld sut mae artistiaid, crefftwyr a dylunwyr eraill wedi defnyddio’u sgiliau i ddylunio a thrwy hynny wella’n byd, a sut y bydd eich gwaith TGAU yn rhoi’r cyfle i chi ddod yn rhan o grŵp o bobl greadigol a medrus ledled y byd.

Gallech ddatblygu eich TGAU drwy roi pwyslais ar gyfathrebu graffig, a thrwy wneud hynny gallech astudio ystod o sgiliau a gwybodaeth, gan gynnwys darlunio, animeiddio, creu byrddau stori, hysbysebu, posteri a theipograffeg.

Byddwch yn datblygu sgiliau dylunio er mwyn cynhyrchu datrysiadau terfynol i friff. Gallai briff nodweddiadol ofyn i chi ddylunio arbedwr sgrin ar gyfer monitor a ysbrydolwyd gan fyrddsglefrio neu graffiti. Bydd pob myfyriwr yn archwilio’r broses ddylunio drwy ddefnyddio amrywiaeth eang o gyfryngau a thechnegau sy’n cael eu harfer gan ddylunwyr ledled y byd.

Gall cwblhau TGAU mewn Celf & Dylunio arwain at yrfaoedd fel pensaerniaeth, dylunio mewn theatr, dylunio gwisgoedd, cyfryngau rhyngweithiol, gwneud printiau, cerflunwaith, cerflunwaith safle-benodol, ffotograffiaeth, cyfathrebu gweledol, hysbysebu, animeiddio, astudiaethau ffilm, therapi celf, celfyddydau cymunedol a churadur oriel, ymhlith eraill. Yn wir, mae TGAU mewn Celf & Dylunio yn ddefnyddiol ar gyfer unrhyw yrfa lle mae angen mewnbwn artistig a chreadigol.