Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Bagloriaeth Cymru

Mae Bagloriaeth Cymru yn gymhwyster gorfodol ar draws cyfnod allweddol 4 yng Nghymru.

Mae Bagloriaeth Cymru yn canolbwyntio ar alluogi disgyblion 14-16 oed i atgyfnerthu a datblygu sgiliau hanfodol a chyflogadwyedd. Seiliwyd cymhwyster Bagloriaeth Cymru ar Dystysgrif Her Sgiliau ochr yn ochr â Chymwysterau Ategol.

Mae’r cymhwyster yn cynnwys pedair cydran, ac asesir pob un ohonynt drwy gyflwyno llwyddiant, teilyngdod neu ragoriaeth ar sail gwaith portffolio. Cewch fanylion am bob cydran wrth i chi fynd i’r afael â phob aseiniad. Cewch eich dysgu drwy gyfrwng gweithgareddau amrywiol a gynlluniwyd i‘ch helpu i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy. Byddwch yn datblygu’r sgiliau canlynol:

 • Llythrennedd
 • Rhifedd
 • Llythrennedd Digidol
 • Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau
 • Cynllunio a Threfnu
 • Creadigrwydd a Dyfeisgarwch
 • Effeithiolrwydd Personol

Bydd y sgiliau hyn yn cael eu hasesu wrth gwblhau pedair her. Bydd pob her yn cyfrannu at Gymhwyster Her Sgiliau.

 • Project Unigol – 50%
 • Her Menter a Chyflogadwyedd – 20%
 • Her Dinasyddiaeth Fyd-Eang – 15%
 • Her Gymunedol – 15%