Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Astudiaethau Busnes

TGAU BUSNES

Byd gwaith, gan ymchwilio i fusnesau mawr a bach.

Byddwch yn cael gwell ddealltwriaeth o’r rôl bwysig a gyflawnir gan sefydliadau busnes yn economi Cymru a gweddill y DU. Byddwch yn datblygu dealltwriaeth o ddynameg gweithgaredd busnes ac yn ystyried data sy’n ymwneud ag amgylchedd busnes Cymru.

Bydd y pwnc hefyd yn rhoi syniadau i chi am yrfa ac yn eich helpu i ddatblygu’r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt, a fydd o fantais fawr pan fyddwch yn penderfynu ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Pwy a ŵyr, efallai y byddwch yn berchen ar eich busnes eich hun yn y man, ac yn gwneud miliynau.

Asesir y cwrs TGAU hwn drwy DDAU arholiad, a byddwch yn sefyll y ddau ar ddiwedd Blwyddyn 11. Bydd yr arholiadau’n cynnwys cymysgedd o gwestiynau atebion byr a hir ac ystod o gwestiynau ymateb i ddata. Cyflwynir y cynnwys o fewn chwe maes pwnc eglur a gwahanol:

  • Gweithgaredd busnes
  • Dylanwadau ar fusnes
  • Gweithrediadau busnes
  • Cyllid
  • Marchnata
  • Adnoddau dynol