Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Addysg Gorfforol

TGAU ADDYSG GORFFOROL

Gellir astudio Addysg Gorfforol fel TGAU yn ychwanegol at y gwersi craidd gorfodol.

Bydd y cwrs yn rhoi cyfle gwych i chi astudio Addysg Gorfforol mewn cyd-destun ymarferol a damcaniaethol.

 

Bydd hyn yn cynnwys:

· Sut rydym yn dysgu sgiliau mewn chwaraeon

· Sut i fod yn ffit ac yn iach

· Sut mae’r corff yn gweithio

 

Bydd y cwrs yn eich galluogi i gael eich asesu’n ymarferol fel chwaraewr/perfformiwr, hyfforddwr neu swyddog. Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel : rheolwr Canolfan Hamdden, Gwyddonydd Chwaraeon, Ffisiotherapydd, athro Addysg Gorfforol, Seicolegydd Chwaraeon, hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Hyfforddwr Chwaraeon, Dyfarnwr.

Os ydych chi’n hoffi cymryd rhan mewn ystod o wahanol weithgareddau corfforol (gan gynnwys addysg awyr agored - dringo, hwylio, cerdded mynydd, beicio mynydd) dyma’r cwrs i chi!