Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Teithiau Fideo

 

 

Rhan 1

Mynedfa, Y Neuadd, Y Celfyddydau Perfformio a’r Llyfrgell

 

Rhan 2

Y Ffreutur, Toiledau, Gweithgareddau awyr agored, Y Cyfryngau a’r Caban

 

Rhan 3

Y chweched dosbarth a Gwyddoniaeth

   

Rhan 4

ABCD, ADY a’r prif floc addysgu

   

Rhan 5

Cyfleusterau chwaraeon awyr agored, Dysgu drwy brosiect blwyddyn 7, Systemau bugeiliol a’r iard

.

   

Rhan 6

Technoleg bwyd, Hafan a Pontio

   

Rhan 7

Celf a Technoleg

   

Rhan 8

Y Neuadd chwaraeon

   

Rhan 9

Trosglwyddo, Derbyniadau a Hwyl fawr!