Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Noson Agored 2020

Croeso i'n noson agored rithiol 2020!
 
Yma byddwch yn cael hyd i lawer o wybodaeth am yr ysgol
 
Yn amlwg mae pethau ychydig yn wahanol y flwyddyn yma, felly edrychwch ar y fideo uchod a'r dolenni isod sy'n rhoi syniad i chi o'r hyn yr ydym ni'n gwneud yma yn Ysgol Aberconwy. 
 
Edrychwch yn ol yma yn rheolaidd am ddigwyddiadau byw, negeseuon a gwybodaeth!
 
Am fwy o wybodaeth am adrannau a pynciau gwahanol cliciwch yma os gwelwch yn dda.
 
Os hoffech i’ch plentyn ddod i Ysgol Aberconwy y flwyddyn nesaf, cliciwch yma i lawrlwytho ein ffurflen gais neu ewch i’n tudalen dderbyniadau i gael mwy o wybodaeth.