Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Gwybodaeth blwyddyn 7

Croeso i dudalen wybodaeth Blwyddyn 7.

 Rydym wedi gwneud cyfres o ffilmiau byr i’ch cyflwyno i staff allweddol a phrosesau allweddol.

Rydym hefyd wedi trefnu dwy sesiwn cynhadledd fideo – os gwelwch yn dda, rhowch wybod i ni os ydych chi am ddod.

Gobeithiwn y bydd y dudalen wybodaeth yn ddefnyddiol i chi.

 

Os hoffech fynychu digwyddiad, cliciwch ar seren ac anfonwch neges drwy’r cyswllt ebost yn gofyn am le. Yna anfonir cyswllt atoch i’w ddefnyddio pan fydd y digwyddiad yn barod i fynd yn fyw.

Cliciwch ar y tabiau isod i wylio fideos addysgiadol i rieni: