Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cysylltu â Ni

Amseroedd agor derbynfeydd ysgol:    

Dydd Llun – Dydd Iau 08:30 – 16:30

Dydd Gwener 08:30 – 16:00

Bydd rôl y Penaethiaid Blwyddyn a’u Mentoriaid cysylltiedig yn parhau’r un fath â rolau’r Penaethiaid Tŷ a’r Mentoriaid Tŷ presennol, ond byddant yn gweithio gyda phob myfyriwr mewn grŵp blwyddyn yn hytrach na myfyrwyr sy’n perthyn i dŷ. Os dymunwch drafod unrhyw bryderon neu faterion ynglŷn â bywyd eich plentyn yma yn Ysgol Aberconwy, felly, dylech gysylltu â’r bobl ganlynol:

Grŵp Blwyddyn

Pennaeth Blwyddyn

Mentor

Blwyddyn 7

Ms. Rebecca Hughes

Mrs. Emma Edwards

Blwyddyn 8

Miss. Clodagh Veale

Mrs. Beth Young

Blwyddyn 9

Mrs. Jenny Ohlsson

Mrs. Nicky Rowlands

Blwyddyn 10

Miss. Janette Hughes

Mrs. Liz Royle

Blwyddyn 11

Miss. Clare Freeman

Mrs. Bethan Wigzell

Chweched Dosbarth

Mr. Andrew Umpleby

Mrs. Heather Yale

 

Gellir cysylltu â'r ysgol yn y ffyrdd canlynol:

POST
Ysgol Aberconwy
Morfa Drive
Conwy
LL32 8ED
FFÔN
+44 (0)1492 593243
FFACS
+44 (0)1492 592537
E-BOST
Cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., ysgrifennyddes y Pennaeth

Cysylltwch â Mae'r e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i drafod ymholiadau ynghylch Canolfan Hamdden Aberconwy.