Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Cysylltu â Ni

Amseroedd agor derbynfeydd ysgol:    

Dydd Llun – Dydd Iau 08:30 – 16:30

Dydd Gwener 08:30 – 16:00

Bydd rôl y Penaethiaid Blwyddyn a’u Mentoriaid cysylltiedig yn parhau’r un fath â rolau’r Penaethiaid Tŷ a’r Mentoriaid Tŷ presennol, ond byddant yn gweithio gyda phob myfyriwr mewn grŵp blwyddyn yn hytrach na myfyrwyr sy’n perthyn i dŷ. Os dymunwch drafod unrhyw bryderon neu faterion ynglŷn â bywyd eich plentyn yma yn Ysgol Aberconwy, felly, dylech gysylltu â’r bobl ganlynol:

Grŵp Blwyddyn

Pennaeth Blwyddyn

Mentor

Blwyddyn 7

Miss. Janette Hughes 

Mrs. Liz Royle 

Blwyddyn 8

Miss. Kirsty Youlden & Mr. Callum Bennett

Mrs. Bethan Wigzell 

Blwyddyn 9

Ms. Rebecca Hughes 

Miss. Emily Mcllveen

Blwyddyn 10

Miss. Maya Gill-Taylor

Mrs. Beth Young

Blwyddyn 11

Mrs. Jenny Ohlsson 

Mrs. Nicola Rowlands 

Chweched Dosbarth

Miss. Clare Freeman

Mrs. Heather Yale

 

Gellir cysylltu â'r ysgol yn y ffyrdd canlynol:

POST
Ysgol Aberconwy
Morfa Drive
Conwy
LL32 8ED
FFÔN
+44 (0)1492 593243
FFACS
+44 (0)1492 592537
E-BOST
Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., ysgrifennyddes y Pennaeth

Cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, i drafod ymholiadau ynghylch Canolfan Hamdden Aberconwy.