Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Slideshow (Welsh) (5)

Dydd Mawrth, 06 Hydref 2015 18:23

CEFNOGI EIN GILYDD

Written by

"“Mae fy merch wedi cael amser gwych yr wythnos yma, mae hi wedi gwneud llawer o ffrindiau newydd ac roedd hi wrth ei bodd gyda’r gwersi Almaeneg!!!! Diolch yn fawr i’r staff am roi’r fath groeso iddi. Da iawn chi Aberconwy” (Rhiant : Wythnos bontio)

Dydd Mawrth, 06 Hydref 2015 18:21

DYSGU GYDA'N GILYDD

Written by

"Mae presenoldeb, agwedd a moeseg gwaith myfyrwyr Ysgol Aberconwy wedi bod yn rhagorol. Bu’n bleser mawr eu dysgu ac maen nhw’n dwyn clod i’ch ysgol.”." (Twtor cwrs LINC)

Dydd Mawrth, 06 Hydref 2015 18:19

YMGARTREFU

Written by

“Dydy fy mab erioed wedi mwynhau’r ysgol gymaint â hyn. Mae e’n dweud bod ‘hyd yn oed Mathemateg yn hwyl yn Aberconwy” (Rhiant : Wythnos bontio)

Dydd Mawrth, 06 Hydref 2015 18:18

Y TU HWNT I'R YSTAFELL DDOSBARTH

Written by

" Ceir ystod eang o weithgareddau chwaraeon , creadigol a diwylliannol sy’n cefnogi dysgu disgyblion ac yn cyfrannu’n dda at eu datblygiad personol." [ESTYN 2018]

Dydd Mawrth, 06 Hydref 2015 18:16

YSBRYDOLI | CEFNOGI | LLWYDDO

Written by

"Mae ethos cynhwysol a chefnogol yr ysgol, sy’n seiliedig ar barch ar y ddwy ochr, yn llwyddiannus o ran hyrwyddo lefelau uchel o les disgyblion." [ESTYN 2018]