Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 
YSGOL ABERCONWY YN DATHLU LLWYDDIANT LEFEL A RHAGOROL.
 
Mae disgyblion a staff Ysgol Aberconwy yn dathlu canlyniadau gorau erioed: llwyddodd pob disgyblion i gael mynediad i Brifysgol o’u dewis nhw ac mae’r perfformiad hwn yn gosod yr ysgol yn y 25% uchaf ym Mhrydain.
 
Llongyfarchiadau arbennig i Ruth Dean sydd yn awr gam yn nes tuag at gwireddu ei huchelgais o fod yn feddyg. Bydd Ruth yn mynd i Brifysgol Caerdydd i astudio meddygaeth ar ôl cyflawni blwyddyn o waith gwirfoddol gydag elusen feddygol yn Israel. Rydym hefyd yn falch iawn o Tom Rushton a lwyddodd i gael 5 Lefel A (A*, A, A, B, C).
 
Cafwyd berfformiadau rhagorol gan Charlotte McNabb (Gwyddoniaeth Chwaraeon ac Ymarfer Corff - Worcester) Miriam Allardice (Gwyddoniaeth Naturiol - Durham) Elizabeth Morgan (Mathemateg - Aberystwyth) Shona Roberts (Adferiad mewn Chwaraeon - Salford) Alex Miller-Smith (Busnes a Chyfrifeg - Manceinion) Luca Hughes (Syrfëwr Meintiau - Brookes, Rhydychen). Llongyfarchiadau arbennig i Spencer Ward a dderbyniodd ysgoloriaeth i Brifysgol Aberystwyth i astudio Daearyddiaeth Dynol.
 
Mae’r ysgol yn hynod falch i gyhoeddi fod pob disgybl a ymgeisiodd i fynd i’r Brifysgol yn awr yn edrych ymlaen  astudio pob math o gyrsiau sy’n cynnwys Saesneg a’r Cyfryngau, Peirianaeth y Gofod, Peirianaeth yr Amgylchedd, Astudiaethau Drama a Theatr.
 
Llongyfarchodd y Pennaeth, Ian Gerrard yr holl ddisgyblion a’r staff ar y canlyniadau hyn a dymunodd pob llwyddiant i’r dyfodol. Dywedodd “Rwyf yn hynod falch â chyflawniadau’n disgyblion eleni ac rwy’n falch o weld fod ein disgyblion ar fin cychwyn cyrsiau amrywiol ar draws Prydain. Dymunwn yn dda iddynt i’r dyfodol ac edrychwn ymlaen i glywed am eu llwyddiannau yn y dyfodol.”