Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Pam Aberconwy?

 Rydym yn cynnig safon dda iawn o addysgu yn y chweched dosbarth dros ystod eang o bynciau. Mae meintiau’r grwpiau yn dueddol o fod yn gymharol fach, gan roi mwy o gyfle i gael sylw unigol. Hefyd, mae gennym y fantais fawr o adnabod llawer o’n myfyrwyr ar ddechrau’r cyrsiau, ac felly rydym yn ymwybodol o’u cryfderau, meysydd i’w datblygu ac anghenion unigol.

LLWYDDIANT

Rydym yn falch iawn o gyflawniadau ein disgyblion, sy’n deillio o’u hymrwymiad personol ynghyd â’r amgylchedd dysgu cyfoethog a’r ysbryd cymunedol cryf sydd yma yn Ysgol Aberconwy.

Yn ogystal â llwyddiant mawr ym maes cyflogaeth a phrentisiaethau, mae llawer o’n myfyrwyr yn symud ymlaen i astudio ar gyfer gradd. Yn ddiweddar llwyddodd ein myfyrwyr i ddechrau cyrsiau gradd mewn pynciau fel Meddygaeth, Dylunio Cychod Hwylio & Chychod Pŵer, y Gyfraith, Mathemateg a Gwyddor Cyfrifiaduron mewn prifysgolion fel Manceinion, Lerpwl, Warwick, Queen Mary of London a Birmingham.

Mae llwyddiannau ein Chweched Dosbarth yn mynd ymhell y tu hwnt i gyflawniad academaidd. Ystyrir bod ein perfformiadau drama a cherddorol o’r safon uchaf. Mae ein myfyrwyr ôl-16 hefyd yn rhan sylweddol o’n llwyddiant ym maes chwaraeon a’r gweithgareddau cymunedol a gynhelir yn rheolaidd.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am opsiynau ...