Ysgol Aberconwy's Virtual Learning EnvironmentLike Ysgol Aberconwy on FacebookFollow Ysgol Aberconwy on Twitter      
 

Dosbarth Chweched Arholiadau

Casglu Tystysgrifau Arholiad

 

Gellir casglu tystysgrifau BTEC, TGAU, UG a Safon Uwch o dderbynfa’r ysgol, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 3pm yn ystod y tymor.

Gall myfyrwyr gasglu eu tystysgrifau yn bersonol neu enwebu rhywun i gasglu eu tystysgrifau ar eu rhan. Bydd angen llofnodi ar gyfer pob tystysgrif.

O dan reoliadau, mae gennym yr awdurdod i gadw tystysgrifau am o leiaf 12 mis o ddyddiad dyroddi’r tystysgrifau. Ar ôl 12 mis, gellir dinistrio unrhyw dystysgrifau heb eu hawlio mewn modd cyfrinachol. Mae gennym dystysgrifau o 2017 ymlaen.

Mae tystysgrifau yn ddogfennau gwerthfawr gan mai nhw yw’r cofnod swyddogol o ganlyniadau arholiadau a dylid gofalu amdanynt yn ofalus iawn. Ni all yr ysgol ddarparu copïau eraill yn eu lle os cânt eu colli; rhaid gofyn am rai newydd gan y byrddau arholi yn uniongyrchol, a chodir ffi amdanynt.

Cysylltwch â’r Swyddog Arholi: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os oes angen i chi wirio bod gennym eich tystysgrifau neu i gael gwybodaeth ar gymwysterau ar gyfer blynyddoedd blaenorol.